SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 50. Subota, 21. prosinca 2013.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
43. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Lokve za 2013. godinu
77. Plan davanja koncesija na području Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu
76. Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje od 2014. do 2016. godine
75. Izmjena i dopuna Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Malinska-Dubašnica
74. Odluka o članstvu Općine Malinska-Dubašnica u Energetskoj zadruzi otok Krk
73. Odluka o usvajanju Interdisciplinarne strategije nulte emisije stakleničkih plinova za integrirani održivi razvoj otoka Krka
72. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje od 2014. do 2019. godine
71. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica
70. Odluka o prijenosu poslovnih udjela Općine Malinska-Dubašnica koje drži u Ponikve usluga d.o.o. na nove članove
69. Zaključak za donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Malinska-Dubašnica od 2014. do 2016. godine
68. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
67. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu
66. Program javnih potreba u sportu Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu
65. Program javnih potreba u kulturi Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu
64. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
63. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
62. Plan razvojnih programa Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje 2014. do 2016. godine
61. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu
60. Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu i Projekcije Proračuna za 2015. i 2016. godinu
59. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Matulji
58. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
57. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
56. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2014. godinu
55. Proračun Općine Matulji za 2014. i Projekcija 2015.-2016.
99. Odluka o usvajanju Interdisciplinarne strategije nulte emisije stakleničkih plinova za integrirani održivi razvoj otoka Krka
98. Odluka o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi
97. Odluka o dopuni Odluke o naknadama za rad predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća te predsjednika i članova radnih tijela
96. Odluka o izmjeni Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 3 - Pesja u Omišlju
95. Odluka o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Omišalj
94. Odluka o prijenosu poslovnih udjela Općine Omišalj koje drži Ponikve usluga d.o.o. na nove članove
93. Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2013. godinu
92. Izmjene Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2013. godinu
91. 2. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2013. godinu
90. Druge Izmjene i dopune Programa javnih potreba u prosvjeti, kulturi, informiranju i sportu za 2013. godinu
89. 2. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
88. 2. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
87. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2013. godinu i Projekcije za 2014. i 2015. godinu
51. Odluka o čišćenju snijega na javnim površinama i prioritetima čišćenja ulica na području Općine Ravna Gora
50. Odluka o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne samouprave Primorsko-goranske županije
49. Program javnih potreba u kulturi za 2014. godinu
48. Program javnih potreba u sportu za 2014. godinu
47. Program javnih potreba u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2014. godinu
46. Program javnih potreba u školstvu za 2014. godinu
45. Program javnih potreba u provođenju socijalnog programa za 2014. godinu
44. Program javnih potreba u vodozaštiti za 2014. godinu
43. Druga Izmjena Programa javnih potreba u provođenju socijalnog programa za 2013. godinu
42. Prva Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2013. godinu
41. Druga Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
40. Druga Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
39. Odluka o Drugoj Izmjeni i dopuni Proračuna Općine Ravna Gora za 2013. godinu
60. Plan razvojnih programa za razdoblje 2014. - 2016.
59. Program održavanja komunalne infrastrukture u djelatnosti iz stavka 1. članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2014. godini u Općini Vrbnik
58. Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenje poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Vrbnik u 2014. godini
57. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vrbnik za 2014. godinu
56. Proračun Općine Vrbnik za 2014. i Projekcije za 2015. i 2016. godinu
55. Program javnih potreba u kulturi za 2014. godinu
54. Program javnih potreba na području društvene brige o djeci, sporta i socijalne skrbi za 2014. godinu u Općini Vrbnik
53. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st. 1., 2. i 3. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2014. godini u Općini Vrbnik
52. Odluka o sklapanju ugovora za obavljanje poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Vrbnik
51. Odluka o usvajanju Interdisciplinarne strategije nulte emisije stakleničkih plinova za integrirani održivi razvoj otoka Krka
50. Odluka o imenovanju predstavnika Općine Vrbnik u skupštinu Ponikve usluge d.o.o. Krk
49. Odluka o imenovanju predstavnika Općine Vrbnik u skupštinu Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk
48. Odluka o prijenosu poslovnih udjela Općine Vrbnik koje drži Ponikve usluga d.o.o. na nove članove
47. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o sastavu vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
46. Zaključak Urbroj: 2142-07-03-13-1
45. Zaključak Urbroj: 2142-07-03-13-2
44. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije na poslovima naplate parkiranja, premještanja i blokiranja vozila
43. Odluka o Izmjeni Odluke o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
42. Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Vrbnik od 2014. do 2016. godine

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr