SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 17. Srijeda, 19. svibnja 2004.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
13. Odluka o rasporedu radnog vremena Jedinstvenog upravnog odjela Grada Bakra
22. Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti »crpljenje i odvoz fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama«
21. Odluka o naknadama koje se isplaćuju iz Proračuna Grada Delnica
20. Rješenje o prestanku mandata članu Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti člana Gradskog vijeća
19. Rješenje o prestanku mandata članu Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti člana Gradskog vijeća
18. Program javnih potreba u športu u Gradu Delnicama u 2004. godini
17. Program javnih potreba u športu u Gradu Delnicama u 2004. godini
16. Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Grada Delnica za 2004. godinu
15. Odluka o izvršenju Proračuna Grada Delnica za I. - XII. 2003.
10. Ispravak Odluke o Urbanističkom planu uređenja naselja Krk
9. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o godišnjem rasporedu dežurstva prodavaonica u zimskom razdoblju
8. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na području Grada Krka
7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu plaćanja i visini cijena komunalnih usluga
23. Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2004. godinu
22. Plan lokacija za postavljanje privremenih objekata
61. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o utvrđivanju cijene stana za prodaju stanova u vlasništvu Grada Rijeke
60. Odluka o dopuni Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke Hrvatskim ratnim vojnim invalidima
11. Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića »Bambi« Vrbovsko
10. Odluka o participaciji korisnika usluga u troškovima dječjeg vrtića
9. Odluka o formiranju nove poslovne zone i usvajanju programa zone
8. Godišnji obračun Proračuna Grada Vrbovskog za 2003. godinu
26. Odluka o Detaljnom planu uređenja »Dječji vrtić-dvorana-škola«
25. Prva izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Baška
14. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji Proračuna Općine Fužine za 2003. godinu
13. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
12. Odluka o povećanju cijene opskrbe pitkom vodom za domaćinstva i poduzeća na području Općine Fužine
12. Odluka o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
14. Odluka o mjestima (prostorima) za prodaju robe izvan prodavaonica
13. Odluka o prostorima na kojima se smiju pružati jednostavne ugostiteljske usluge ambulantno
12. Odluka o Detaljnom planu uređenja g.č. 8440; k.o. Punat, u Ulici I. G. Kovačića 73, u naselju Punat
11. Odluka o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja na području Općine Omišalj
10. Odluka o određivanju imena ulica u naselju Omišalj
9. Statut Vijeća bošnjačke nacionalne manjine u Općini Omišalj
14. Odluka o mjestima (prostorima) za prodaju robe izvan prodavaonica
13. Odluka o prostorima na kojima se smiju pružati jednostavne ugostiteljske usluge ambulantno
12. Odluka o Detaljnom planu uređenja g.č. 8440; k.o. Punat, u Ulici I. G. Kovačića 73, u naselju Punat
17. Pravila Mjesnog odbora Kupjak
20. Odluka o potvrđivanju imenovanja zapovjednika i zamjenika zapovjednika Vatrogasne zajednice Općine Skrad
19. Odluka o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Skrad u 2004
14. Odluka o razdoblju kalendarske godine u kojem se ne mogu izvoditi građevinski radovi na području Općine Vrbnik
13. Odluka o sastavu Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
12. Program javnih potreba na području društvene brige o djeci, športa i socijalne skrbi za 2004. godinu u Općini Vrbnik
11. Program javnih potreba u kulturi za 2004. godinu
10. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st. 1. članka 19. zakona o komunalnom gospodarstvu u 2004. godini
9. Program gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st. 1., 2. i 3. članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2004.
8. Odluka o godišnjem obračunu Proračuna Općine Vrbnik za 2003. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr