SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 10. Utorak, 19. ožujka 2013.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
14. Odluka o I. Izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2012. godinu
13. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Orlec (NA 9)
15. Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Crikvenice za 2013. godinu
14. Odluka o agrotehničkim mjerama, uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina te posebnim mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Grada Crikvenice
30. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora
29. Statutarna odluka o Izmjenama i dopunama Statuta Grada Malog Lošinja
28. Odluka o isključivanju iz opće uporabe javnog dobra - puta
27. Poslovnička odluka o Izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja
26. Plan rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Grada Malog Lošinja za 2013. godinu
25. Odluka o razrješenju člana Zapovjedništva civilne zaštite Grada Malog Lošinja i imenovanju člana Zapovjedništva
24. Odluka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Lošinjskog muzeja
23. Odluka o pristupanju udruzi - Lokalna akcijska grupa »Bjeloglavi sup«
22. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja »UPU 27 - Veli Lošinj«
21. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra za podmorski ispust vodne građevine »Kijac«
20. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
19. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Malog Lošinja
18. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU - 9 Mali Lošinj
9. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu
10. Plan prijma u službu za Općinu Dobrinj u 2013. godini
9. Odluka o Izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj
8. Odluka o pokretanju postupka za preoblikovanje Županijske lučke uprave Krk
7. Odluka o korištenju sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak s računa posebnih namjena Općine Dobrinj otvorenog kod HBOR-a za izgradnju vodovodne infrastrukture i sustava odvodnje otpadnih i oborinskih voda na području općine Dobrinj
6. Odluka o Izmjenama i dopunama Statuta Općine Dobrinj
5. Izvještaj Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. godinu
4. Izvještaj za Program održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini
3. Izvještaj Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. godini
2. Odluka o raspodjeli rezultata
1. Izvještaj o izvršenju Proračuna
7. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kostrena
6. Akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka na području Općine Kostrena

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr