SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 53. Četvrtak, 20. prosinca 2012.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
43. Ispravak Odluke o stavljanju javnog dobra izvan opće uporabe
42. Odluka o stavljanju javnog dobra izvan opće uporabe
41. Odluka o stavljanju javnog dobra izvan opće uporabe
40. Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Cresa
39. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini
38. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2013. godinu
37. Program održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2013. godinu
36. Program javnih potreva u kulturi iz Proračuna Grada Cresa za 2013. godinu
35. Program javnih potreba u sportu za 2013. godinu
34. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi na području Grada Cresa za 2013. godinu
33. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Cresa za 2013. godinu
32. Proračun Grada Cresa za 2013. godinu
31. Odluka o izradi III. ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Cres građevinska područja naselja NA 7 i površina izdvojenih namjena
30. Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Cres, građevinskog područja naselja NA 7 i površina izdvojenih namjena
29. Odluka o financiranju kapitalnih projekata iz sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak
28. Odluka o Drugim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Cresa za 2012. godinu
75. Rješenje o razrješenju člana Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb
74. Odluka o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice
73. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
72. II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Crikvenice za 2012. godinu s Projekcijama za 2013. i 2014. godinu
71. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013. godinu
70. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
69. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
68. Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju boravka turista na području Grada Crikvenice za 2013. godinu
67. Program utroška spomeničke rente za 2013. godinu
66. Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi za Grad Crikvenicu za 2013. godinu
65. Program javnih potreba u kulturi za Grad Crikvenicu za 2013. godinu
64. Plan razvojnih programa za 2013. godinu s Projekcijama za 2014. i 2015. godinu
63. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Crikvenice za 2013. godinu
62. Proračun Grada Crikvenice za 2013. godinu s Projekcijama za 2014. i 2015. godinu
95. Odluka o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra
94. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
93. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2013. godinu
92. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
91. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Malog Lošinja u 2013. godini
90. Program javnih potreba u sportu Grada Malog Lošinja u 2013. godini
89. Program javnih potreba u kulturi Grada Malog Lošinja za 2013. godinu
88. Plan razvojnih programa Grada Malog Lošinja za 2013. i Projekcija Plana razvojnih programa za 2014. i 2015. godinu
87. Projekcija Proračuna Grada Malog Lošinja za razdoblje 2014.-2015. godine
86. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2013. godinu
85. Proračun Grada Malog Lošinja za 2013. godinu
84. Odluka o imenovanju v.d. ravnateljica/ice Gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj
83. Odluka o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj
82. Odluka o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra
81. III. Izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za razoblje 2011.-2013. godine
80. III. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
79. II. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
78. III. Izmjene i dopune Odluke o uvođenju namjenskog povećanja cijene vode
77. II. Izmjene i dopune Projekcije Proračuna Grada Malog Lošinja za razdoblje 2013.-2014. godine
76. II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Malog Lošinja za 2012. godinu i Projekcijama plana razvojnih programa za 2013. i 2014. godinu
75. II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Malog Lošinja za 2012. godinu
74. Javna rasprava o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja
13. Proračun Općine Jelenje za 2013. godinu
53. Program javnih potreba u socijalnoj i dodatnoj zdravstvenoj skrbi za 2013. godinu
52. Program javnih potreba u sportu za 2013. godinu
51. Program javnih potreba u kulturi za 2013. godinu
50. Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti za 2013. godinu
49. Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2013. godinu
48. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
47. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
46. Odluka o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kostrena
45. Odluka o komunalnom doprinosu
44. Odluka o izmjeni Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića »Zlatna ribica« od roditelja - korisnika usluga
43. Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u Općinskom vijeću Općine Kostrena u 2013. godini
42. Odluka o drugim izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
41. Odluka o drugim izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
40. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kostrena za 2012. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr