SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 52. Utorak, 18. prosinca 2012.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
71. Izmjene i dopune općih uvjeta organizacije parkiranja na javnom parkiralištu
30. Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine Brod Moravice
29. Odluka o povjeravanju komunalne djelatnosti održavanja groblja, prostora i zgrada za obavljanje i sahrane pokojnika te ukop i kremiranje pokojnika
28. Odluka o Prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Brod Moravice za 2012. godinu
27. Program javnih potreba u provedbi socijalnog programa Općine Brod Moravice za 2013. godinu
26. Program javnih potreba Općine Brod Moravice u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2013. godinu
25. Program javnih potreba u školstvu Općine Brod Moravice za 2013. godinu
24. Program javnih potreba Općine Brod Moravice u sportu i rekreaciji za 2013. godinu
23. Program javnih potreba Općine Brod Moravice u kulturi za 2013. godinu
22. Program javnih potreba Općine Brod Moravice u vatrozaštiti i zaštiti i spašavanju u 2013. godini
21. Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Brod Moravice za 2013. godinu
20. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Brod Moravice za 2013. godinu
19. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Brod Moravice za 2013. godinu
18. Proračun za 2013. godinu i Projekcije za 2014. i 2015. godinu
86. Ispravak Odluke o stipendijama
85. Odluka o poništenju postupka davanja koncesije
84. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku dodjeljivanja koncesije za obavljanje pogrebnih poslova na području Općine Dobrinj i to na grobljima: Dobrinj, Polje i Sužan
83. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013. godinu
82. Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Dobrinj za 2013. godinu
81. Godišnji program turizma i gospodarstva na području Općine Dobrinj u 2013. godini
80. Godišnji program zaštite i spašavanja na području Općine Dobrinj u 2013. godini
79. Godišnji program javnih potreba socijalne zaštite na području Općine Dobrinj u 2013. godini
78. Godišnji program javnih potreba u zdravstvu na području Općine Dobrinj za 2013. godinu
77. Godišnji program javnih potreba u obrazovanju na području Općine Dobrinj u 2013. godini
76. Godišnji program javnih potreba u sportu na području Općine Dobrinj za 2013. godinu
75. Godišnji program javnih potreba u kulturi na području Općine Dobrinj u 2013. godini
74. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini
73. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini
72. Program rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području Općine Dobrinj u 2013. godini
71. Opće javne usluge na području Općine Dobrinj u 2013. godini
70. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Dobrinj za 2013. godinu
69. Proračun za 2013. godinu i Projekcije za 2014.- 2015.
68. II. Izmjene Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. godinu
67. II. Izmjene Godišnjeg programa izgradnje vodovoda, kanalizacije i gospodarenja otpadom na području Općine Dobrinj za 2012. godinu
66. II. Izmjene Godišnjeg programa turizma i gospodarstva na području općine Dobrinj u 2012. godini
65. II. Izmjene Godišnjeg programa zaštite i spašavanja na području Općine Dobrinj u 2012. godini
64. I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u zdravstvu na području Općine Dobrinj za 2012. godinu
63. II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u obrazovanju na području Općine Dobrinj u 2012. godini
62. II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području Općine Dobrinj za 2012. godinu
61. II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi na području Općine Dobrinj u 2012. godini
60. II. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. godini
59. II. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini
58. II. Izmjene Programa rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području Općine Dobrinj u 2012. godini
57. II. Izmjene općih javnih usluga na području Općine Dobrinj u 2012. godini
56. II. Izmjene Proračuna Općine Dobrinj za 2012. godinu i Projekcija za 2013-2014.
55. Ispravak Prvih Izmjena i dopuna Proračuna Općine Dobrinj za 2012. godinu
46. Plan gradnje vodnih građevina za razdoblje 2012.-2014. godina
45. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
44. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
43. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2013. godinu
42. Proračun Općine Matulji za 2013. i Projekcija za 2014.-2015.
57. Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Vrbnik u 2013. godini
56. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini u Općini Vrbnik
55. Program javnih potreba u kulturi za 2013. godinu
54. Program javnih potreba na području društvene brige o djeci, sporta i socijalne skrbi za 2013. godinu u Općini Vrbnik
53. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st. 1. članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2013. godini u Općini Vrbnik
52. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st. 1., 2. i 3. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2013. godini u Općini Vrbnik
51. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vrbnik za 2013. godinu
50. Plan razvojnih programa Općine Vrbnik za razdoblje 2013-2015. godine
49. Proračun Općine Vrbnik za 2013. godinu
48. II. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st. 1. članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2012. godini u Općini Vrbnik
47. Izmjena Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini u Općini Vrbnik
46. II. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st. 1., 2. i 3. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2012. godini u Općini Vrbnik
45. II. Izmjena Programa javnih potreba na području društvene brige o djeci, sporta i socijalne skrbi za 2012. godinu u Općini Vrbnik
44. II. Izmjena Programa javnih potreba u kulturi za 2012. godinu
43. II. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Vrbnik za razdoblje 2012.-2014. godine
42. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Vrbnik za 2012. godinu
41. Zaključak
40. Zaključak
39. Odluka o Izmjeni Odluke o ukidanju namjenskog (razvojnog) dijela cijene vode od 1,50 kn/m3 te uvođenja naknade za razvoj
38. Odluka o dodnošenju Plana zaštite i spašavanja Općine Vrbnik
37. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Vrbnik
36. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Vrbnik
35. Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Vrbnik
34. Odluka o donošenju Plana civilne zaštite Općine Vrbnik
2. Cjenik za nestandardne usluge opskrbljivača plinom
1. Cjenik za nestandardne usluge operatera distribucijskog sustava

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr