SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 22. Petak, 15. lipnja 2012.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
21. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Uređivačkog savjeta za gradski list »Crikvenički vjesnik«
20. Odluka o osnivanju Uređivačkog savjeta za gradski list
29. Javna rasprava
28. Odluka o I. Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kastva za 2012. godinu
36. Zaključak o ispravci tehničke greške Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Malog Lošinja
29. Javni poziv za provedbu postupka ozakonjenja zgrada na području Grada Novog Vinodolskog
28. Odluka o dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine
27. Odluka o povjeravanju ugovornog obavljanja komunalne djelatnosti - održavanja javne rasvjete
26. Zaključak Ur. broj: 2107/02-01-12-5
25. I. Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i vodnih građevina za 2012. godinu
24. I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2012. godinu s izmjenjenim projekcijama za 2013. i 2014. godinu
23. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2011. godinu
43. Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 5 - Barbat (NA 21, NA 22, NA 23 i NA 25)
18. I. Izmjena Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini
17. I. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2012. godinu
16. II. Izmjena Programa građenja objekata komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2012. godinu
15. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Vrbovskog za 2011. godinu
19. Odluka o komunalnom redu
18. Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području općine Dobrinj
17. Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova
6. Odluka o korištenju viška sredstava iz 2011. godine
5. Izvješće o ostvarenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2011. godinu
4. Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba Općine Jelenje u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2011. godinu
3. Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba Općine Jelenje u športu za 2011. godinu
2. Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2011. godinu
1. Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba Općine Jelenje u obrazovanju i kulturi za 2011. godinu
17. Odluka o drugoj dopuni Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2012. godinu
16. Odluka o prvoj dopuni Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2012. godinu
18. Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja Općine Lokve
17. Odluka o izboru Mandatnog odbora Općine Lokve
16. Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Lokve
15. Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Lokve
14. Odluka o izmjenama Odluke o naknadama troškova za rad Općinskog vijeća, članova radnih tijela Općinskog vijeća i zamjenika općinskog načelnika
13. Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja za Općinu Lokve
12. Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Lokve
17. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU naselja Livačina (NA 15)
18. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o parkiralištima s naplatom i načinu naplate parkirališta na području Općine Punat
17. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Općine Punat
39. I. Izmjene i dopune Plana malih nabava, bagatelne nabave procijenjene vrijednosti do 70.000,00 kuna za 2012. godinu
38. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju
37. Ostvarenje Programa javnih potreba u oblasti socijalne skrbi i zdravstvene zaštite u Općini Vinodolskoj za 2011. godinu
36. Ostvarenje Programa javnih potreba u sportu Općine Vinodolske u 2011. godini
35. Ostvarenje Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom obrazovanju i srednjoškolskom obrazovanju Vinodolske općine za 2011. godinu
34. Ostvarenje Programa javnih potreba u oblasti kulture u Općini Vinodolskoj za 2011. godinu
33. I. Izmjene i dopune Plana javne nabave Vinodolske općine za 2012. godinu
32. Izvješće o izvršenju Godišnjeg programa održavanja objekata komunalne infrastrukture na području Vinodolske općine za 2011. godinu
31. Izvješće o izvršenju Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Vinodolske općine za 2011. godinu
30. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu
24. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vrbnik za 2012. godinu
23. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik
22. Izmjena Programa javnih potreba u kulturi za 2012. godinu
21. Izmjena Programa javnih potreba na području društvene brige o djeci, športa i socijalne skrbi za 2012. godinu u Općini Vrbnik
20. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st. 1., 2., i 3. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2012. godini u Općini Vrbnik
19. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st. 1. članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2012. godini u Općini Vrbnik
18. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Vrbnik za razdoblje 2012.-2014. godine
17. Izmjene i dopune Proračuna Općine Vrbnik za 2012. godinu
3. Odluka o visini ostalih cijena usluga vezane za vodoopskrbu i odvodnju
2. Odluka o cijeni vodnih usluga

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr