SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 18. Ponedjeljak, 21. svibnja 2012.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
57. Etički kodeks službenika i namještenika upravnih tijela Primorsko-goranske županije
21. Odluka o punoj mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića Bakar
19. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o zabrani i ograničenju građevinskih radova za vrijeme turističke sezone
18. Odluka o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Crikvenice
17. Odluka o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi u Gradu Crikvenici
16. Odluka o utvrđivanju ekonomske cijene smještaja djece u programe predškolskog odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi u Gradu Crikvenici
15. Izvješće o ostvarenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2011. godinu
14. Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
13. Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
12. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Crikvenice za 2011. godinu
14. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Delnica za 2011. godinu
13. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o random vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo na području Grada Delnica
12. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra
11. Odluka o izvršenju Proračuna Grada Delnica za I.-XII. 2011.
10. Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Delnica za 2012. godinu
9. Plan izvršenja Proračuna za 2011. godinu
33. Izmjene i dopune Pravilnika o dodatku za uspješnost na radu
42. Odluka o ustrojavanju Motriteljsko-dojavne službe
41. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara
10. I. Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2012. godini
11. Zaključak o imenovanju mrtvozornika na području Općine Klana
10. Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Općine Klana
9. Zaključak o usvajanju revizije Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Klana
8. Odluka o visini sredstava koja nositelji prava na nekretninama osiguravaju za katastarsku izmjeru dijela katastarskih općina Breza, Klana, Lisac, Studena i Škalnica
9. Odluka o osnivanju Postrojbe civilne zaštite Općine Ravna Gora
8. Odluka o raspodjeli viška prihoda iz 2011. godine
7. Godišnji obračun Proračuna Općine Ravna Gora za 2011. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr