SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 7. Ponedjeljak, 5. ožujka 2012.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
26. Plan prijma u službu u upravna tijela Primorsko-goranske županije za 2012. godinu
1. Plan prijma u službu u Grad Cres za 2012. godinu
13. Izmjena i dopuna Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini
12. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2012. godinu
11. Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu
10. Odluka o zaduženju kod PRIVREDNA BANKA d.d. Zagreb za financiranje investicije (kapitalnog projekta)
9. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU4 za dio građevinskog područja naselja Kastav oznake N1-3 - gospodarske namjene
13. Odluka o isključivanju iz opće uporabe javnog dobra - puta
12. Odluka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Lošinjskog muzeja
11. Program javnih potreba u sportu Grada Malog Lošinja u 2012. godini
10. Program javnih potreba u kulturi Grada Malog Lošinja u 2012. godini
9. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Malog Lošinja u 2012. godini
8. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Nerezine /UPU 15/
7. Odluka o porezu na korištenje javnih površina Grada Malog Lošinja
6. Odluka o isključivanju iz opće uporabe javnog dobra - puta
5. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Malog Lošinja
4. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o zabrani izlaganja i prodaje robe izvan poslovnog prostora
3. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za dodjelu prava uporabe zajedničkog žiga »Miomirisi i okusi Lošinja«
5. Javni poziv za provedbu postupka ozakonjenja zgrada na području Grada Novog Vinodolskog
4. Etički kodeks Gradske uprave Grada Novog Vinodolskog
8. Zaključak Urbroj: 2170-07-01-12-9
7. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
6. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Kostrena
5. Odluka o prodaji nekretnine
4. Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja za područje Općine Kostrena
3. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Skupštine Komunalnog društva »KOSTRENA« d.o.o.
5. I. Izmjena Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. godini
4. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Lovran
3. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Lovran
2. Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
2. Odluka o stjecanju poslovnih udjela u trgovačkom društvu Vapor Malinska d.o.o.
1. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 3 - Dobrinčevo (dio GP-1)
5. Ispravak Odluke o predlaganju kandidata za izbor člana Nadzornog odbora Zračne luke Rijeka d.o.o.
7. Odluka br. 565/12 o Izmjenama i dopunama Odluke br. 21/04 o određivanju službenika za informiranje
6. Odluka br. 564/12 o Izmjenama i dopunama Odluke br. 22/04 o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Viškovo
5. Izmjena i dopuna Pravilnika o korištenju službenih automobila i mobilnih telefona

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr