SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 45. Utorak, 20. prosinca 2011.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
180. Odluka o dodjeli priznanja Planinarskom društvu »Kamenjak« iz Rijeke
179. Odluka o izmjeni Odluke o visini novčanog iznosa pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva, kriterijima i mjerilima i načinu financiranja pomoći za podmirenje troškova korisnicima koji se griju na drva i rasporedu sredstava jedinicama lokalne samouprave za pomoć za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2011. godini
178. Odluka o dodjeli priznanja Stjepanu Starčeviću
36. Javni poziv za provedbu postupka ozakonjenja zgrada na području Grada Novog Vinodolskog
33. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU1 - Građevinsko područje centralnog naselja N4-Brod Moravice
32. Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone za obračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
31. Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća na području Općine Brod Moravice
30. Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja Općine Brod Moravice
29. Odluka o naknadi za razvoj
28. Program javnih potreba u provedbi socijalnog programa Općine Brod Moravice za 2012. godinu
27. Program javnih potreba Općine Brod Moravice u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2012. godinu
26. Program javnih potreba u školstvu Općine Brod Moravice za 2012. godinu
25. Program javnih potreba Općine Brod Moravice u športu i rekreaciji za 2012. godinu
24. Program javnih potreba Općine Brod Moravice u kulturi za 2012. godinu
23. Program javnih potreba Općine Brod Moravice u vatrozaštiti i zaštiti i spašavanju u 2012. godini
22. Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Brod Moravoce za 2012. godinu
21. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Brod Moravice za 2012. godinu
20. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Brod Moravice za 2012. godinu
19. Proračun Općine Brod Moravice za 2012. godinu
18. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Brod Moravice za 2011. godinu
17. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Brod Moravice za 2011. godinu
16. Izmjene i dopune Programa javnih potreba Općine Brod Moravice u vatrozaštiti u 2011. godini
15. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u provedbi Socijalnog programa Općine Brod Moravice za 2011. godinu
14. Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Brod Moravice za 2011. godinu
13. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
12. Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Općine Jelenje za 2012. godinu
11. Program javnih potreba u športu u 2012. godini
10. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2012. godinu
9. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Jelenje za 2012. godinu
8. Program javnih potreba u obrazovanju i kulturi Općine Jelenje u 2012. godini
7. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Jelenje za 2012. godinu
6. Proračun Općine Jelenje za 2012. godinu
31. Odluka o određivanju zona paušalnog plaćanja boravišne pristojbe
30. Odluka o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija i dodjeli stipendija
58. Odluka o izradi Drugih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Lovran (UPU1)
57. Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. godini
56. Godišnji Program održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta u 2012. godini
55. Program javnih potreba u području predškolskog odgoja u 2012. godini
54. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i primarnoj zdravstvenoj zaštiti Općine Lovran za 2012. godinu
53. Program javnih potreba u sportu Općine Lovran za 2012. godinu
52. Program javnih potreba u obrazovanju i kulturi za 2012. godinu
51. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Lovran za 2012. godinu
50. Plan razvojnih programa za 2012. godinu s projekcijama za 2013. i 2014. godinu
49. Proračun Općine Lovran za 2012. godinu i Projekcije za 2013. i 2014. godinu
43. Program javnih potreba na području društvene brige o djeci, športa i socijalne skrbi za 2012. godinu u Općini Vrbnik
42. Program javnih potreba u kulturi za 2012. godinu
41. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st. 1. članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2012. godini u Općini Vrbnik
40. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st. 1., 2. i 3. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2012. godini u Općini Vrbnik
39. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini u Općini Vrbnik
38. Plan razvojnih programa Općine Vrbnik za razdoblje 2012.-2014. godine
37. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vrbnik za 2012. godinu
36. Proračun Općine Vrbnik za 2012. godinu
35. Zaključak Urbroj: 2142-07-03-11-3
34. Zaključak Urbroj: 2142-07-03-11-2
33. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Vrbnik za 2010. godinu
32. Odluka o izmjeni Odluke o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone
31. Odluka o prestanku mandata članu Općinskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana u Općinskom vijeću Općine Vrbnik
30. Odluka o usklađenosti teksta Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Vrbnik
29. Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja Općine Vrbnik
28. Odluka o donošenju Plana civilne zaštite Općine Vrbnik
27. Odluka o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine
26. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st. 1. članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2011. godini u Općini Vrbnik
25. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st. 1., 2. i 3. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2011. godini u Općini Vrbnik
24. Program javnih potreba na području društvene brige o djeci, športu i socijalne skrbi za 2012. godinu u Općini Vrbnik
23. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2011. godinu
22. Izmjene i dopune Proračuna Općine Vrbnik za 2011. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr