SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 37. Ponedjeljak, 14. studenog 2011.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
72. Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Poljana
71. Zaključak Ur. broj: 2213/01-01-11-35
33. Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja Grada Novi Vinodolski
32. Odluka o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Novog Vinodolskog
31. Odluka o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Novi Vinodolski
30. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novi Vinodolski
29. Odluka o vrijednostima jediničnog iznosa za položajne zone za obračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
28. Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi
27. Odluka o izmjenama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja CENTAR KLENOVICA
26. I. Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i vodnih građevina za 2011. godinu
25. I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2011. godinu
24. Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi
23. Javni poziv za provedbu postupka ozakonjenja zgrada na području Grada Novog Vinodolskog
57. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut O.Š. »Rikard Katalinić Jeretov«
56. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Okoli Dujmić - Falalelići - Katinići (UPU 14)
55. Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Grada Opatije
54. Odluka o porezima Grada Opatije
53. Odluka o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina Grada Opatije
52. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
51. Izmjene i dopune Plana gradnje vodnih građevina za razdoblje 2010.-2012. godine
50. Izvedbeni Plan ostvarivanja prava i potreba djece Grada Opatije za 2012. godinu
49. Aneks broj 1 Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Opatije
146. Odluka o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji Grada Rijeke (Republika Hrvatska) i Grada Trsta (Republika Italija)
145. Odluka o sklapanju Sporazuma o suradnji Grada Rijeke (Republika Hrvatska) i Općine Bitola (Republika Makedonija)
144. Odluka o davanju odobrenja za uporabu grba Grada Rijeke
143. Odluka o zamjeni nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke, Kliničkog bolničkog centra Rijeka i Republike Hrvatske
142. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini spomeničke rente
141. Izmjene i dopune Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2011. godini
140. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Centra za odgoj i obrazovanje
139. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole »Zamet«
138. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole »Vladimir Gortan«
137. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole »Vežica«
136. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole »Turnić«
135. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole »Trsat«
134. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Škurinje
133. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole »Srdoči«
132. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole - Scuola elementare »San Nicolo«
131. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Podmurvice
130. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole »Pehlin«
129. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Pećine
128. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole »Nikola Tesla«
127. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole »Kozala«
126. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole »Kantrida«
125. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Ivana Zajca
124. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Gornja Vežica
123. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole - Scuola elementare »Gelsi«
122. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Fran Franković
121. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Eugen Kumičić
120. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Scuola elementare Dolac
119. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole »Centar«
118. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole »Brajda«
117. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole - Scuola elementare Belvedere
116. Izmjene i dopune općih uvjeta o načinu naplate parkiranja na javnom parkiralištu
115. Odluka o odbijanju ponude E.ON ITALIA S.p.A. za kupoprodaju poslovnog udjela
114. Odluka o određivanju broja etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj građevini
113. Plan davanja koncesije na području grada Rijeke za 2012. godinu
112. Srednjoročni (trogodinji) plan davanja koncesije na području grada Rijeke za razdoblje od 2012. do 2014. godine
111. Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje KD AUTOTROLEJ d.o.o.
110. Pravilnik o sufinanciranju projekata u okviru programa Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje
109. Odluka o razrješenju dijela članova Kulturnog vijeća za knjigu i nakladništvo Grada Rijeke
108. Odluka o imenovanju članova Kazališnog vijeća Gradskog kazališta lutaka Rijeka
107. Odluka o imenovanju članova Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka
106. Odluka o imenovanju članice Upravnog odbora Zaklade Sveučilišta u Rijeci
105. Ponovna javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja Pehlin
30. Javna rasprava izrade urbanističkih planova uređenja UPU 1 Baška i UPU 2 Baška
36. Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi
29. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Matahlići
30. Odluka o nagrađivanju sportaša za ostvarena postignuća na međunarodnim i državnim natjecanjima
29. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Malinska - Dubašnica za 2010. godinu
36. Odluka Ur. broj: 2156-04/11-13
34. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu
33. Ispravak Odluke o Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Omišalj
63. Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi
62. Odluka o Detaljnom planu uređenja Juraši - DPU 20
61. Odluka o Detaljnom planu uređenja Groblje (G- 2) / DPU 13 /
60. Odluka o Izmjeni i dopuni detaljnog plana uređenja Ark-Mihelić / DPU 18 /
59. Odluka o Detaljnom planu uređenja Vozišće / DPU 23 /
58. Odluka o Detaljnom planu uređenja DPU 8 / Športsko-rekreacijska zona Halubjan (R-1)

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr