SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 19. Četvrtak, 30. lipnja 2011.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
32. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 26: Uvala Slana (Selce) - T18, zajedno sa zonom kampa - autokampa T33
20. Odluka o uključenju u akciju Gradovi i općine - prijatelji djece
19. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kupnji zemljišta i raspolaganju zemljištem u vlasništvu i posjedu Grada Čabra
18. Odluka o određivanju Poljoprivredne zadruge »Tisa« za PRINUDNOG UPRAVITELJA više stambenih zgrada na području Grada Čabra za koje (su)vlasnici zajedničkih dijelova nisu osigurali upravljanje
17. Program izgradnje komunalne infrastrukture na području Grada Čabra za 2011. godinu
16. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Čabra za 2011. godinu
15. Odluka o izradi II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Čabra
18. Odluka o osnivanju Odbora za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata
17. Odluka o komunalnim djelatnostima koje se na području Grada Kraljevice obavljaju na temelju ugovora o koncesiji
16. Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova
33. Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Malog Lošinja
36. I. Izmjena i dopuna Godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
35. I. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
34. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Opatije
33. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Opatije
32. Odluka o imenovanju počasnim građaninom Grada Opatije
31. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Opatije za životno djelo
30. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Opatije
29. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Opatije
28. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Opatije
27. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Opatije
26. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2010. godinu
25. I. Izmjene i dopune Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Grada Opatije za 2011. godinu
24. I. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava spoemničke rente za 2011. godinu
23. Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2011. godinu
22. I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Opatije za 2011. godinu i Projekcije plana za 2012. i 2013. godinu
19. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Bambi« Vrbovsko
18. Rješenje o razrješenju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Bambi« Vrbovsko
17. Odluka o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Vrbovsko ima udjele ili dionice
16. Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Vrbovsko
15. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova
14. Odluka o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Vrbovskog
13. Godišnji obračun Proračuna Grada Vrbovskog za 2010. godinu
19. Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova
18. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća Općine Čavle u 2011. godini
17. Odluka o ukidanju statusa općeg dobra
21. Odluka o dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji
20. Odluka o izboru Povjerenstva za popise birača
29. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2011. godini
28. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
27. Odluka o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba za ostvarivanje programa predškolskog odgoja i naobrazne Dječjeg vrtića »Lastavica«
26. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o osnovici i koeficijentima za obračun plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika
25. Odluka o utvrđivanju vrijednosti zemljišta u vlasništvu Općine Punat
24. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o određivanju imena ulica i trgova na području Općine Punat
23. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o parkiralištima s naplatom i načinu naplate parkirališta na području Općine Punat
35. Odluka o javnim priznanjima Vinodolske općine
34. Odluka o komunalnim djelatnostima
33. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Vinodolske općine
32. II. Izmjene i dopune Plana malih nabava, bagatelne nabave procijenjene vrijednosti do 70.000,00 kuna za 2011. godinu
31. II. Izmjena i dopuna Plana javne nabave Vinodolske općine za 2011. godinu
30. Odluka o usvajanju Izvješća načelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Vinodolske općine za 2010. godinu
29. Odluka o usvajanju Izvješća o radu načelnika
28. Izvršenje Godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu na području Vinodolske općine
27. Izvršenje Godišnjeg Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr