SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 30. Petak, 23. srpnja 2010.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
33. Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za koncesije za obavljanje komunalnih djelatnosti putem Ugovora o koncesiji
41. Izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Kastva
40. Izmjene i dopune Plana prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Kastva za 2010. godinu
51. I. Izmjene i dopune Odluke o uvođenju namjenskog povećanja cijene vode
50. Smjernice za organizaciju i razvoj Sustava zaštite i spašavanja na području Grada Malog Lošinja za 2010. godinu
49. Analiza stanja Sustava zaštite i spašavanja za 2009. godinu na području Grada Malog Lošinja
48. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju javne ustanove Javne vatrogasne postrojbe Grada Mali Lošinj
47. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Grada Malog Lošinja
46. Odluka o izradi Izmjene Provedbenog urbanističkog plana Parkirališta Veli Lošinj
45. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o postavi urbane opreme na području Grada Malog Lošinja
44. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Malog Lošinja
43. Odluka o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa
42. Odluka o naknadi za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa
41. I. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
40. I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
39. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone »Kalvarija«
38. I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Malog Lošinja za 2010. godinu
37. I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Malog Lošinja za 2010. godinu
38. Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Grada Raba
37. Odluka o prihvaćanju Odluke o prestanku Ustanove »Centra za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana«
36. Odluka o prihvaćanju Odluke o imenovanju likvidatora Ustanove »Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana«
35. Polugodišnji izvještaj o izvršenju konsolidiranog Proračuna Grada Raba za 2010. godinu
38. Ispravak Proračuna Općine Baška za 2010. godinu i projekcija za 2011. i 2012. godinu i Izmjena i dopuna Proračuna Općine Baška za 2010. godinu i projekcija za 2011. i 2012. godinu
17. Odluka o dodjeli priznanja Općine Brod Moravice za 2010. godinu
19. Odluka o izboru Savjeta mladih Općine Čavle
18. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
38. Plan nabave za godinu 2010.
37. I. Izmjene općih javnih usluga na području Općine Dobrinj u 2010. godini
36. I. Izmjene godišnjeg Programa zaštite i spašavanja na području Općine Dobrinj u 2010. godini
35. I. Izmjene godišnjeg Programa razvitka gospodarskih djelatnosti na području Općine Dobrinj u 2010. godini
34. I. Izmjene godišnjeg Programa zdravstva, sporta i rekreacije na području Općine Dobrinj u 2010. godini
33. I. Izmjene godišnjeg Programa javnih potreba za odgoj, naobrazbu i skrb na području Općine Dobrinj u 2010. godini
32. I. Izmjene godišnjeg Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Dobrinj u 2010. godini
31. Prve izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini
30. Prve izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2010. godini
29. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Dobrinj za 2010. godinu
28. Odluka o visini iznosa za javna priznanja Općine Dobrinj za 2010. godinu
27. Odluka o visini naknade troškova blokiranja i deblokiranja vozila
26. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu (»Službene novine PGŽ « broj 42/09)
25. Odluka o spomeničkoj renti na području Općine Dobrinj
24. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Dobrinj
23. I. Izmjene i dopune Proračuna za 2010. godinu i projekcija za 2011. i 2012. godinu
35. Oglas (Prijedlog izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Presika 1 - Brseč)
35. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 2-Njivice (NA 1)
37. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Punat
21. Rješenje o izboru predsjednika Vijeća Mjesnog odbora Stara Sušica
20. Rješenje o izboru predsjednika Vijeća mjesnog odbora Stari Laz
19. Rješenje o izboru predsjednika Vijeća mjesnog odbora Kupjak
1. Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr