SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 20. Četvrtak, 27. svibnja 2010.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
49. Odluka o predlaganju predstavnika Primorsko- goranske županije u Partnersko vijeće za Jadransku Hrvatsku
48. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Frana Krste Frankopana, Brod na Kupi
47. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Rudolfa Strohala, Lokve
46. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Srednje škole Ambroza Haračića, Mali Lošinj
45. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrište u uvali Bok, otok Susak, Grad Mali Lošinj
44. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvalama Kolorat i Majiška, otok Cres, Grad Mali Lošinj
43. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrište u uvali Krivica, Grad Mali Lošinj
42. Odluka o plaćama i drugim pravima Župana i zamjenika Župana Primorsko-goranske županije
41. Odluka o utvrđivanju postupka za odabir teksta i glazbe svečane pjesme Primorsko-goranske županije
40. Izmjene i dopune Strateških smjernica rada Primorsko-goranske županije 2009. - 2013. godine
27. Odluka o držanju i postupanju sa psima i mačkama, o načinu postupanja s neupisanim psima, te napuštenim i izgubljenim životinjama
26. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskog odobrenja
25. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zaduženju kod Raiffeisenbank Austria d.d. za financiranje investicija (kapitalnih projekata) Grada Bakra
24. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Bakra
23. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
22. Odluka Ur. broj: 2170-02-03-10-8
14. Zaključak o usvajanju Strateškog plana održivog razvoja Gorskog kotara
13. Zaključak Ur. broj: 2108/01-10-1
12. Odluka o gubitku statusa javnog dobra
11. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjene i dopune Statuta Narodne knjižnice Čabar
10. Odluka o kriterijima sufinanciranja kamate za vanjsko uređenje stambenih objekata
20. Odluka o ukidanju javnog dobra
19. Odluka o osnivanju Povjerenstva za poslove određivanja imena ulica i trgova na području Grada Delnica
18. Odluka o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa
17. Odluka o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa
16. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra
15. Odluka Ur. broj: 2112-01-04-02/03-10-1
14. Analiza sustava zaštite i spašavanja na području Grada Delnica u 2009. godini
13. Odluka o izvršenju Proračuna Grada Delnica za I. - XII. 2009.
31. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
30. Izmjene i dopune Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Kastva
29. Odluka o uređenju prometa na području Grada Kastva
28. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 10 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1 - 3
27. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 15 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1 - 5c
26. Odluka o počasnoj građanki Grada Kastva
25. Odluka o dodjeli nagrada Grada Kastva za životno djelo
24. Odluka Ur. broj: 2170-05-01-1-10-7
23. Odluke o dodjeli nagrada Grada Kastva za 2010. godinu
22. Odluka o povjeravanju komunalnih poslova za tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta - interventno krpanje udarnih rupa na području Grada Kastva u periodu od dvije (2) godine 2010. - 2012.
21. Odluka o povjeravanju komunalnih poslova održavanja opreme za zaštitu na cestama - prometna signalizacija na području Grada Kastva u periodu od dvije (2) godine 2010. - 2012. god. na temelju Ugovora
26. Odluka o izmjeni Odluke o davanju stanova u najam
25. Javna rasprava o prijedlogu I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Raba
24. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli sportskih stipendija
23. Odluka o izradi 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška
22. Odluka o izradi 1. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška
21. Odluka o socijalnoj skrbi
20. I. izmjene i dopune Godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području Općine Baška za 2010. godinu
19. I. izmjene i dopune Godišnjeg programa javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Baška u 2010. godini
18. I. izmjene i dopune Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području Općine Baška u 2010. godini
17. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
16. I. izmjene i dopune Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
15. Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj
31. Odluka o dodjeli povelje Općine Fužine
30. Odluka o dodjeli povelje Općine Fužine
29. Odluka o dodjeli povelje Općine Fužine
28. Odluka o dodjeli godišnje nagrade
27. Odluka o dodjeli godišnje nagrade
26. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o mjestima na kojima se može obavljati prodaja putem pokretnih prodavača i pomoću automata izvan prodavaonica
25. Odluka o osnovici i koeficijentu za obračun plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika
24. Odluka o dimnjačarskoj službi
23. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja NA 4 - 6 (UPU 21)
22. Rješenje o imenovanju potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Lokve
21. Rješenje o imenovanju predsjednika Općinskog vijeća Općine Lokve
20. Rješenje o razrješenju potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Lokve
19. Rješenje o prestanku mandata članu Općinskog vijeća
18. Rješenje o razrješenju predsjednika Općinskog vijeća Općine Lokve
17. Program financiranja javnih potreba društvenih djelatnosti Općine Lokve za 2010. godinu
16. Program javnih potreba Općine Lokve u sportu za 2010. godinu
15. Program javnih potreba Općine Lokve u kulturi za 2010. godinu
14. Odluka o financiranju Socijalnog programa za područje Općine Lokve u 2010. godini
13. Ispravak Ur. broj: 2112-02/1-10-2
13. Odluka o načinu plaćanja i visini cijena komunalnih usluga
12. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za obračun troškova gospodarenja komunalnim otpadom
11. Odluka o ustrojavanju motriteljsko-dojavne službe
24. Ispravak Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Lovran
22. Odluka o maksimalnom iznosu cijene usluge autotaksi prijevoza na području Općine Matulji
30. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaći općinskog načelnika, naknadama za rad zamjenika općinskog načelnika, članova Općinskog vijeća i stalnih radnih tijela
29. Odluka o plaći, naknadi i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Omišalj

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr