SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 13. Petak, 9. travnja 2010.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
29. Odluka o dodjeli priznanja Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija
28. Odluka o dodjeli priznanja Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja - Stanici Rijeka
10. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnog prostora na području Grada Bakra
9. Odluka o rasporedu radnog vremena službenika i namještenika u Gradu Bakru
18. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Mandatnog povjerenstva
17. Odluka o osnivanju poduzetničke zone »Volnik«
16. Odluka o stavljanju javnog dobra izvan opće uporabe
15. Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Cresa
14. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Cresa
13. Odluka o ustrojstvu gradske uprave Grada Cresa
12. Zaključak o usvajanju izvješća gradonačelnika o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2009. godinu
11. Zaključak o usvajanju izvješća gradonačelnika o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Cresa za 2009. godinu
10. Godišnji obračun Proračuna Grada Cresa za 2009. godinu
12. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prostornom planu uređenja Grada Kastva
11. Izmjene i dopune Pravilnika o ostvarivanju poticaja za vinogradarsku proizvodnju na području Grada Kastva
27. Odluka Ur. broj 2213/01-01-10-6
26. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za zaštitu okoliša
25. Odluka o proširenju sastava i imenovanju članova Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Grada Malog Lošinja
24. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Malog Lošinja
23. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Mali Lošinj
22. Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika
14. Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2010. godinu
51. Odluka o dodjeli likovne nagrade Ivo Kalina
12. Izvješće o sustavu zaštite i spašavanja na području Općine Brod Moravice za 2009. godinu
11. Odluka o komunalnom doprinosu Općine Brod Moravice
10. Odluka o prihvaćanju cijena dimnjačarskih usluga
9. Odluka o visini plaće općinskog načelnika Općine Brod Moravice
8. Program javnih potreba u provedbi socijalnog programa Općine Brod Moravice za 2010. godinu
7. Program javnih potreba Općine Brod Moravice u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2010. godinu
6. Program javnih potreba u školstvu Općine Brod Moravice za 2010. godinu
5. Program javnih potreba Općine Brod Moravice u športu i rekreaciji za 2010. godinu
4. Program javnih potreba Općine Brod Moravice u kulturi za 2010. godinu
3. Program javnih potreba Općine Brod Moravice u vatrozaštiti i zaštiti i spašavanju u 2010. godini
2. Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Brod Moravice za 2010. godinu
1. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Brod Moravice za 2010. godinu
13. I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
12. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća Općine Čavle u 2010. godini
11. I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu Općine Čavle za 2010. godinu
10. I. izmjene i dopune Programa javnih potreba iz socijalne skrbi i zdravstva u Općini Čavle za 2010. godinu
9. I. izmjene i dopune Programa javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe i obrazovanja u Općini Čavle za 2010. godinu
8. I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini u Općini Čavle
7. Odluka o I. izmjenama i dopunama Općinskog Proračuna Općine Čavle za 2010. godinu
6. Odluka o godišnjem obračunu Proračuna Općine Čavle za 2009. godinu
11. Odluka o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova
10. Odluka o osnovici i koeficijentu za obračun plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika
9. Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Dobrinj
8. Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta ugradnjom asfalt-betona vrućim postupkom na području Općine Dobrinj
7. Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta ugradnjom mikroasfalta hladnim postupkom na području Općine Dobrinj
6. Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih djelatnosti dezinsekcije, deratizacije i zaštite bilja na području Općine Dobrinj
17. Rješenje o utvrđivanju brojčane oznake stvaralaca i primalaca akata za ustanovu Dječji vrtić »Lastavica« Punat
1. Statut Turističke zajednice Općine Brod Moravice
1. Statut Turističke zajednice Općine Mrkopalj

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr