SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 57. Ponedjeljak, 28. prosinca 2009.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
74. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi na području Grada Cresa za 2010. godinu
73. Program javnih potreba u kulturi za koje se sredstva predviđaju iz Proračuina Grada Cresa za 2010. godinu
72. Program javnih potreba u športu za 2010. godinu
71. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2010. godinu
70. Odluka o III. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2009. godinu
69. Program održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2010. godinu
68. Odluka o III. izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu u 2009. godini
67. Treća izmjena Projekcije proračunske potrošnje Grada Cresa za period 2009. do 2011. godine
66. Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Cresa
65. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koncesijskom obavljanju komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova u Gradu Cresu
64. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
63. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Odbora za određivanje naziva ulica i trgova
62. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za određivanje naziva ulica i trgova
61. Odluka o pokretanju postupka izbora članova Gradskog savjeta mladih Grada Cresa
60. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Gradskog povjerenstva za ravnopravnost spolova
59. Odluka o izmjeni Odluke o vrstama socijalne skrbi iz Proračuna Grada Cresa i o uvjetima i načinu njihova ostvarivanja
58. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Cresa za 2010. godinu
57. Proračun Grada Cresa za 2010. godinu
56. Odluka o trećim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Cresa za 2009. godinu
68. Odluka o kriterijima za obračun troškova gospodarenja komunalnim otpadom
80. Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o općim uvjetima organizacije, naplate i kontrole parkiranja, blokiranja i deblokiranja vozila na javnim parkiralištima Grada Novi Vinodolski
79. Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Novi Vinodolski
78. Odluka o Izmjeni Odluke o određivanju naknade troškova za rad članova Gradskog vijeća, članova radnih tijela Gradskog vijeća i gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika te osoba izabranih na određene dužnosti
77. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Novi Vinodolski za 2010. godinu
76. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
75. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
74. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2010. godinu
73. Proračun Grada Novi Vinodolski za 2010. godinu
90. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izboru članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Baška
89. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Baška za 2010. godinu
88. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Baška za 2010. godinu
87. Proračun za 2010. godinu i projekcija za 2011. i 2012. godinu
86. II. izmjene i dopune Proračuna Općine Baška za 2009. godinu
69. Odluka o kriterijima za obračun troškova gospodarenja komunalnim otpadom
52. Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2009. godini
51. I. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
50. I. izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
49. Odluka o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa Općine Lokve u prvom tromjesečju 2010. godine
48. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lokve
47. Odluka o raspolaganju i upravljanju zemljištem u vlasništvu Općine Lokve
46. Odluka o I. izmjeni i dopuni Proračuna Općine Lokve za 2009. godinu
39. Program javnih potreba Općine Lopar u sportu za 2010. godinu
38. Program javnih potreba Općine Lopar u kulturi za 2010. godinu
86. II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2009. godinu
85. II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i športu za 2009. godinu
84. Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Omišalj
83. Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Omišalj
82. Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Omišalj
81. Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Omišalj
80. Odluka o uključivanju Općine Omišalj u provedbeni program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje (POS)
79. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o groblju
78. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o nagradi Općine Omišalj za sportska postignuća međunarodne vrijednosti i značaja
77. II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
76. II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
75. II. izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2009. godinu
102. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Punat za 2010. godinu
101. Stanje sustava zaštite i spašavanja na području Općine Punat za 2008. i 2009. godinu
100. Godišnji program javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju, socijalnoj skrbi, građanskoj prevenciji i zdravstvu na području Općine Punat u 2010. godini
99. Godišnji program javnih potreba u kulturi, sportu i radu Udruga na području Općine Punat u 2010. godini
98. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini
97. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2010. godini
96. Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih zelenih površina na području Općine Punat
95. Odluka o osnivanju Dječjeg vrtića »Lastavica«
94. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Punat za 2010. godinu
93. Plan proračuna za 2010. godinu s projekcijom 2011. - 2012. godine
1. Statut Turističke zajednice Grada Crikvenice

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr