SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 50. Petak, 11. prosinca 2009.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
146. Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada Primorsko-goranske županije
145. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Primorsko-goranske županije za 2010. godinu
55. Završno izvješće o izvorima i visini sredstava za izbornu promidžbu
54. Odluka o socijalnoj skrbi
53. Odluka o komunalnom doprinosu
52. Odluka o komunalnoj naknadi
104. Odluka o izmjeni Uputstva o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora
103. Odluka o izmjenama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora
102. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata
101. Odluka o izmjenama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
100. Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika i studenata
99. Odluka o socijalnoj skrbi
98. Odluka o davanju Gradske sportske dvorane na upravljanje
97. Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade
70. Odluka o osnivanju Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
69. Odluka o osnivanju Odbora za gospodarstvo, obrtništvo i poduzetništvo
68. Odluka o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova
67. Odluka o osnivanju Odbora za financije i proračun
66. Odluka o osnivanju Odbora za prometno i prostorno uređenje, komunalno-stambeno gospodarstvo i zaštitu okoliša
65. Odluka o osnivanju Odbora za odgoj, prosvjetu, zdravstvo i socijalnu skrb
64. Odluka o osnivanju Odbora za turizam
63. Odluka o osnivanju Odbora za kulturu, tehničku kulturu i sport
65. Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu
64. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
63. II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2009. godinu
62. I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2009. godinu
61. III. izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2009. godinu
60. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Kastva
59. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Gradskog vijeća Grada Kastva
67. Odluka o visini novčane naknade
66. Odluka o razrješenju članova Povjerenstva za popise birača Grada Kraljevice
65. Odluka o prodaji udjela u Radio postaji Grada Kraljevice »Porto Re«
64. Odluka o imenovanju Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja
63. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za popise birača Grada Kraljevice
62. Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Kraljevice za 2009. godinu
61. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Kraljevice u 2009. godini
60. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
59. Program gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Grada Kraljevice za 2010. godinu
58. Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi za 2010. godinu
57. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2010. godinu
56. Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju za 2010. godinu
55. Program javnih potreba u kulturi za 2010. godinu
54. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Kraljevice za 2010. godinu
53. Proračun Grada Kraljevice za 2010. godinu i projekcija Proračuna za 2011. i 2012. godinu
68. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
67. Program javnih potreba u športu Općine Čavle za 2010. godinu
66. Program javnih potreba iz socijalne skrbi i zdravstva u Općini Čavle za 2010. godinu
65. Program javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe i obrazovanja u Općini Čavle za 2010. godinu
64. Program javnih potreba u kulturi Općine Čavle za 2010. godinu
63. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini u Općini Čavle
62. Odluka o komunalnoj naknadi Općine Čavle
61. Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade
98. Odluka o izradi UPU 11 - ugostiteljsko-turističke zone »V ždrelu« (T27) i sportsko-rekreacijske zone »Vrata« (R17)
97. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Komisije za dodjelu priznanja Općine Fužine
96. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za socijalnu skrb
95. Izmjene i dopune Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Fužine
94. Odluka o komunalnom redu
93. Plan Proračuna Općine Fužine za 2010. godinu
92. Program javnih potreba Općine Fužine humanitarnih i drugih društvenih udruga za 2010. godinu
91. Program javnih potreba Općine Fužine u kulturi za 2010. godinu
90. Program javnih potreba Općine Fužine u sportu za 2010. godinu
89. Socijalni program Općine Fužine za 2010. godinu
88. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine za 2010. godinu
87. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine za 2010. godinu
86. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Fužine za 2010. godinu
85. Plan Proračuna Općine Fužine za 2010. godinu
37. Prethodna rasprava o Nacrtu prijedloga Prostornog plana uređenja Općine Jelenje - izmjene i dopune
67. Akcijski plan razvoja turizma Općine Kostrena
66. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
65. Odluka o 2. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
64. Odluka o 2. izmjenama i dopunama Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
63. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Kostrena za 2009. godinu
62. Odluka o osnivanju Povjerenstva za popis birača
61. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Kostrena
60. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića »Zlatna ribica«
59. Odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića »Zlatna ribica« od roditelja - korisnika usluga
58. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
27. Zaključak Ur. broj: 2169/02-01/09-01
26. Odluka o I. izmjeni i dopuni Proračuna Općine Lopar za 2009. godinu
57. Rješenje o izboru predsjednika i članova Savjeta potrošača za praćenje cijena javnih usluga Općine Lovran
53. Odluka o izboru Povjerenstva za popise birača
30. Obavijest o prethodnoj raspravi Izmjena i dopuna DPU Presika 1 - Brseč

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr