SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 49. Petak, 4. prosinca 2009.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
96. Pravilnik o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika
58. Završno izvješće o izvorima i visini sredstava za izbornu promidžbu
69. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za popis birača
68. Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Kargač
67. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
66. Odluka o vrijednosti obračunske jedinice - boda (B) za obračun komunalne naknade
65. Odluka o izmjenama Odluke o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada
64. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima
63. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu
62. Plan gospodarenja otpadom za Grad Novi Vinodolski za razdoblje od 2009. do 2016. godine
208. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Grada Rijeke
60. Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o Prostornom planu uređenja Općine Čavle
59. Odluka o izboru Povjerenstva za popis birača Općine Čavle
36. Odluka o osnivanju Povjerenstva za popis birača na području Općine Jelenje
35. I. izmjene Programa javnih potreba u športu u 2009. godini
34. I. izmjene Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Općine Jelenje za 2009. godinu
33. I. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
32. I. izmjene Programa javnih potreba u obrazovanju i kulturi Općine Jelenje za 2009. godinu
31. I. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
45. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
44. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
25. Odluka o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
24. Odluka o izboru članova Odbora za kupnju i prodaju nekretnina Općine Lopar
23. Odluka o visini naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta
56. Prve izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta u 2009. godini
55. Prve izmjene i dopune Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2009. godini
54. Prve izmjene i dopune Plana rasporeda sredstava socijalnog programa i primarne zdravstvene zaštite u 2009. godini
53. Prve izmjene i dopune Plana raspodjele sredstava obrazovanja i kulture u 2009. godini
52. Prve izmjene i dopune Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja u 2009. godini
51. Prva izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Lovran za 2009. godinu
50. Prve izmjene i dopune Projekcije Proračuna Općine Lovran za razdoblje 2009. do 2011. godine
49. Prve izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje 2009. - 2011. godine
48. Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Lovran za 2009. godinu
47. Odluka o raspodjeli viška prihoda iz 2008. godine
38. Odluka o naknadama za rad članova Općinskog vijeća i radnih tijela u Općini Malinska- Dubašnica
37. Odluka o osnivanju i imenovanju Socijalnog vijeća Općine Malinska-Dubašnica
36. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Malinska-Dubašnica
35. Odluka o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
34. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za popis birača
33. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora
32. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju
52. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu u ugostiteljstvu
51. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o javnim i počasnim priznanjima Općine Matulji
50. Dopuna Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja 3. Zona društvenih sadržaja Brešca
47. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za popise birača
46. Odluka o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova
45. Projekcija Proračuna Općine Ravna Gora za razdoblje 2010. - 2012. godine
44. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Ravna Gora za 2010. godinu
43. Proračun Općine Ravna Gora za 2010. godinu
55. Odluka o visini jedinične zakupnine za poslovni prostor u vlasništvu Općine Skrad
54. Odluka o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Općine Skrad za 2008. godinu
53. Odluka o prvoj izmjeni Programa javnih potreba Općine Skrad u akciji »Općina Skrad - prijatelj djece« za 2009. godinu
52. Odluka o prvoj izmjeni Programa javnih potreba Općine Skrad u sportu za 2009. godinu
51. Odluka o prvoj izmjeni Programa javnih potreba Općine Skrad u vatrozaštiti za 2009. godinu
50. Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Programa javnih potreba Općine Skrad u kulturi za 2009. godinu
49. Odluka o prvoj izmjeni Odluke o financiranju Socijalnog programa na području Općine Skrad za 2009. godinu
48. Odluka o prvoj izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2009. godinu
47. Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
46. Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
45. Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Skrad za 2009. godinu
75. Odluka o 4. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2009. godinu
74. 3. izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2009. godinu
1. Turistička zajednica Grada Malog Lošinja - Statut Turističke zajednice Grada Malog Lošinja

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr