SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 48. Petak, 27. studenog 2009.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
144. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Viktora Cara Emina, Lovran
143. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Viktora Cara Emina, Lovran
142. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Ivanke Trohar Fužine
141. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Mrkopalj
140. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole »Petar Zrinski« Čabar
139. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Pomorske škole Bakar
138. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Srednje škole Delnice
137. Odluka o imenovanju sudaca porotnika Trgovačkog suda u Rijeci
136. Odluka o izmjenama Odluke o naknadama članova Županijske skupštine, stalnih radnih tijela Županijske skupštine i članova Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije
135. Odluka o izmjeni Odluke o javnim priznanjima
134. Odluka o osnivanju Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije
133. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove »Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije«
132. II. izmjene i dopune Proračuna Primorsko-goranske županije za 2009. godinu
95. Odluka o pristupanju Grada Crikvenice Poduzetničkom centru »Vinodol« d.o.o. Novi Vinodolski
71. Odluka o donošenju VII. izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana grada Raba (za području gradskog groblja Rab)
70. Odluka o razrješenju predsjednika i imenovanju predsjednika te koordinatora i zamjenika koordinatora Programa »Rab-zdravi grad«
69. Odluka o razrješenju ravnateljice i imenovanju vršitelja dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića »Pahuljica« Rab
68. Odluka o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
67. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za popise birača Grada Raba
66. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Raba
207. Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Rijeke
206. Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Rijeke
205. Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Rijeke
204. Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Rijeke
203. Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Rijeke
202. Odluka o izmjeni Odluke o prodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Rijeke
201. Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora
200. Odluka o izmjeni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora
199. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Rijeke
198. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini spomeničke rente
197. Odluka o davanju nužnih smještaja na korištenje
196. Odluka o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi
195. Odluka o uvjetima i postupku javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta usmenim nadmetanjem (licitacijom)
194. Odluka o građevinskom zemljištu
193. Odluka o imenovanju predsjednika i članica Upravnog vijeća Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke
51. Poslovnik Općinskog vijeća Općine Brod Moravice
58. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Čavle za 2010. godinu
57. Procjena prihoda Općinskog proračuna Općine Čavle za razdoblje 2010. - 2012. godine
56. Odluka o Općinskom proračunu Općine Čavle za 2010. godinu
55. Odluka o III. izmjenama i dopunama Općinskog proračuna Općine Čavle za 2009. godinu
66. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prava na dar za novorođeno dijete
65. Odluka o izboru Odbora za odgoj i obrazovanje, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu
64. Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Dobrinj
63. Odluka o zaštiti kulturnog dobra od lokalnog značaja - naselja Rudine
43. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
42. Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja »Ugostiteljsko-turistička građevina motel Jezero (T1/2)«

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr