SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 32. Srijeda, 19. kolovoza 2009.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
30. Odluka o osnivanju Savjeta gradonačelnika Grada Cresa
68. Poslovnik Gradskog vijeća Grada Crikvenice
67. Druga izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
66. II. izmjena i dopuna Odluke o projekciji proračunske potrošnje za 2009. do 2011. godine
65. II. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2009. godinu s projekcijom za 2010. i 2011. godinu
64. II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Crikvenice za 2009. godinu
63. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Crikvenice
62. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Crikvenice
65. Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja »Dijela područja Sunčana uvala«
64. Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja »Infrastrukturne zone Kalvarija«
63. Ispravak Odluke o imenovanju članova Komisije za popise birača Grada Malog Lošinja
62. Ispravak Statuta Grada Malog Lošinja
107. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za upravljanje imovinom Grada
106. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za gospodarstvo, turizam i poduzetništvo
105. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za kulturu i manifestacije
104. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za prostorno planiranje i razvoj
103. Odluka o osnivanju savjetodavnih tijela gradonačelnika
102. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 18 - naselja Puhari
101. Zaključak o usvajanju Odluke o izmjeni Izjava o osnivanju Parkovi d.o.o. Opatija
100. Odluka o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Grada Opatije
99. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Opatija
98. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Ustanove za organizaciju, promidžbu i posredovanje u oblasti kulture Festival Opatija
97. Rješenje o razrješenju i imenovanju Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice »Viktor Car Emin« Opatija
96. Rješenje o izboru predsjednika i članova Komisije za predstavke i pritužbe
95. Rješenje o izboru predsjednika i članova Komisije za pitanje boraca antifašističkog i Domovinskog rata
94. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za međunarodnu, međugradsku i međuopćinsku suradnju
93. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za stambeno-komunalna i imovinsko-pravna pitanja
92. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za pitanja nacionalnih manjina, ljudska prava i nevladine udruge
91. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za sport i tehničku kulturu
90. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za društvene djelatnosti
89. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu okoliša
88. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za proračun i financije
87. Rješenje o razrješenju i izboru članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova
86. Rješenje o razrješenju i izboru predsjednika i članova Uređivačkog savjeta lista »Opatija«
85. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za popis birača
84. Odluka o izmjenama Odluke o prijevozu putnika u javnom prometu na području Grada Opatije
83. Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2009. godinu
82. II. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
81. II. izmjene Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
80. II. izmjene i dopune Projekcije Proračuna Grada Opatije za 2009. - 2011. godine
79. II. izmjene i dopune Proračuna Grada Opatije za 2009. godinu
78. Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2008. godinu
77. Izvršenje Proračuna Grada Opatije za I. - VI. 2009. godine
38. Odluka o prestanku mandata članu Općinskog vijeća Općine Baška i početku obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća Općine Baška
30. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2009. godinu
12. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja poslovne zone K14 Podhum
38. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera za zaštitu i spašavanje u Općini Skrad
37. Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje poslova crpljenja i odvoza fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama
36. Odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Skrad od roditelja-korisnika usluga
35. Odluka o ustrojavanju cjelodnevnog (10 satnog programa) predškolskog odgoja i naobrazbe pri Osnovnoj školi Skrad
34. Odluka o naknadama troškova za rad članova Općinskog vijeća, članova radnih tijela Općinskog vijeća i zamjenika općinskog načelnika
33. Odluka o dodjeli javnih priznanja i nagrada za 2009. godinu
32. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Skrad
31. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Skrad

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr