SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 29. Subota, 25. srpnja 2009.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
25. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvođenju namjenskog povećanja cijene vode
24. Statut Grada Cresa
25. Odluka o prodaji nekretnina
24. Odluka o prodaji nekretnina
23. Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja zone ostale namjene Kraljevica O1, Medomišljina - Briljeva
22. Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja zone gospodarske namjene Kraljevica K2, Medomišljina - Briljeva
21. Odluka o ostavci na dužnosti članice Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenice članice Gradskog vijeća Grada Kraljevice
20. Poslovnik Gradskog vijeća Grada Kraljevice
19. Statut Grada Kraljevice
51. Odluka Ur. broj 2107/02-01-09-5
134. Završno izvješće o izvorima i visini sredstava za izbornu promidžbu
133. Odluka o izmjeni Odluke o naknadama predsjednicima i članovima kazališnih i upravnih vijeća ustanova kojih je osnivač Grad Rijeka
132. Odluka o izmjenama Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Rijeke i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rijeke
131. Odluka o izmjenama Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeke
130. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grbu i zastavi Grada Rijeke
129. Odluka o izmjenama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
128. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o radnom vremenu prodavaonica na području Grada Rijeke za vrijeme turističke sezone
127. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo na području Grada Rijeke
126. Odluka o izmjenama Odluke o javnom prijevozu putnika na području gradova Rijeke, Opatije, Bakra, Kastva i Kraljevice te općina Čavle, Jelenje, Klana, Viškovo, Kostrena, Lovran i Matulji
125. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom redu
124. Odluka o izmjenama Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javnih površina na temelju ugovora
123. Odluka o izmjenama Odluke o nerazvrstanim cestama i javno-prometnim površinama
122. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
121. Odluka o prodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Rijeke
120. Odluka o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora
119. Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora
118. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2009. godinu
117. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke
116. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke
115. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke
114. Odluka o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja za područje grada Rijeke
113. Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja područja stambenog naselja Trsat
112. Poslovnik Gradskog vijeća Grada Rijeke
37. Plan gospodarenja otpadom za Općinu Baška u razdoblju od 2009. do 2017.
25. Obavijest javnosti o pristupanju izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lokve

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr