SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 7. Petak, 6. ožujka 2009.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
13. Plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika i namještenika Grada Crikvenice za 2009. godinu
12. Rješenje o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja/ice Muzeja Grada Crikvenice
11. Odluka o uređenju prometa u Gradu Crikvenici
10. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
9. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
8. Odluka o određivanju imena trga
7. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Zvonka Cara Crikvenica
6. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Vladimira Nazora Crik
5. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Crikvenice za 2008. - 2010. godine
4. Analiza stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Grada Crikvenice u 2008. godini
14. Odluka o izmjeni Odluke o poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Malog Lošinja
13. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada Malog Lošinja
12. Statutarna odluka o izmjeni i dopuni Statuta Grada Malog Lošinja
11. Odluka o komunalnom redu
10. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Malog Lošinja u 2009. godini
9. Program javnih potreba u športu Grada Malog Lošinja u 2009. godini
8. Program javnih potreba u kulturi na području Grada Malog Lošinja u 2009. godini
19. Izmjene i dopune Općih uvjeta organizacije parkiranja na javnom parkiralištu
8. Odluka o dodjeli Zahvalnice Grada Vrbovskog
7. Odluka o dodjeli Zahvalnice Grada Vrbovskog
6. Odluka o dodjeli Zahvalnice Grada Vrbovskog
5. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Vrbovskog
4. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Vrbovskog
3. Odluka o imenovanju počasnim građaninom Grada Vrbovskog
2. Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Vrbovskog za 2009. godinu
7. Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja proizvodne zone I1 - Gorica (UPU 2)
7. Odluka o ispravku Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Dobrinj (»Službene novine PGŽ« broj 24/08)
6. Plan gospodarenja otpadom za Općinu Dobrinj u razdoblju od 2008. do 2016.
5. Plan intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora za Općinu Dobrinj
4. Odluka o stavljanju izvan snage dijela Odluke o izmjenama i dopunama Zaključka o utvrđivanju visine naknade za dodjelu grobnog mjesta i naknade za korištenje grobnog mjesta i drugih naknada za usluge na groblju (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 37/08)
3. Odluka o povjeravanju poslova održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Dobrinj
2. Odluka o povjeravanju obavljanja poslova dezinsekcije i deratizacije na području Općine Dobrinj u 2009. godini
3. Ispravak II. izmjene i dopune Proračuna Općine Lokve za 2008. godinu
9. Odluka o sufinanciranju sanacije odlagališta komunalnog otpada »Sović laz«
8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o sajmenom danu u Ravnoj Gori
7. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
6. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
5. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
3. Godišnji obračun Proračuna Općine Ravna Gora za 2008. godinu
1. TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA RIJEKE - Izmjene i dopune Statuta Turističke zajednice Grada Rijeke

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr