SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 3. Petak, 6. veljače 2009.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
2. Odluka o ustrojavanju Postrojbi civilne zaštite na području Primorsko-goranske županije
2. Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Bakra za 2009. godinu
1. Pravilnik o načinu upravljanja i korištenja odnosno davanja u zakup prostora kojima raspolaže Grad Crikvenica
2. Plan prijma u službu JUO-a Grada Delnica
1. Ispravak Proračuna Grada Delnica za 2009. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 52/08)
4. Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu
3. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o Detaljnom planu uređenja povijesne jezgre Grada Kastva
2. Program gradnje objekata i uređaja komunalne in frastrukture na području Grada Kastva za 2009. godinu
6. Plan prijma u službu za upravne odjele Grada Malog Lošinja u 2009. godini
1. Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Novog Vinodolskog za 2009. godinu
5. Izmjene etičkog kodeksa Gradske uprave Grada Opatije
1. Objava Javne rasprave o prijedlogu VII. izmjene i dopune Provedbenog urbanističkog plana Grada Raba (promjena obuhvata gradskog groblja u Rabu)
7. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za vrednovanje pristiglih prijedloga za dodjelu Likovne nagrade Ivo Kalina
6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
5. Odluka o izmjeni Odluke o likovnoj nagradi Ivo Kalina
4. Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Grada Rijeke
3. Odluka o izboru zamjenika Gradonačelnika Grada Rijeke
2. Odluka o razrješenju zamjenika Gradonačelnika Grada Rijeke
7. Odluka o izboru zamjenice Općinskog načelnika Općine Baška
6. Odluka o izboru članova Općinskog poglavarstva Općine Baška
5. Odluka o razrješenju dužnosti člana Općinskog vijeća Baška
4. Odluka o profesionalnom obnašanju dužnosti Općinskog načelnika Općine Baška
3. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti »održavanja javnih zelenih površina« na području Općine Baška temeljem ugovora
2. Plan prijma u službu u 2009. godini
6. Javna rasprava o prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čavle
5. Program javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja i naobrazbe i obrazovanja u Općini Čavle za 2009. godinu
4. Program javnih potreba iz socijalne skrbi i zdravstva u Općini Čavle za 2009. godinu
3. Program javnih potreba u športu Općine Čavle za 2009. godinu
2. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
1. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2009. godini u Općini Čavle
1. Objava Javne rasprave o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja Medveja
1. Odluka o usvajanju prijedloga Programa održivog razvitka otočne skupine 4 Krk, Košljun, Prvić i Plavnik
4. Plan prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat za 2009. godinu
2. Ispravak Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
1. Ispravak Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Skrad
1. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
1. PONIKVE D.O.O. KRK - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu plaćanja i visini cijena komunalnih usluga (»Službene novine PGŽ« broj 3/08)

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr