SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 3. Petak, 6. veljače 2009.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

1.

Temeljem članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01 i 79/06), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 19. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ-e broj 26/ 01), Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2008. godine, donosi

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da se dio nekretnine k.č.br. 17705 u ukupnoj površini od 25 čhv., prema prema prijedlogu parcelacije izrađenom po Gea d.o.o. Dramalj br. 82/2008 od 23. listopada 2008. godine, koji prijedlog čini sastavni dio ove Odluke, pod novom oznakom k.č.br. 17705/2 od 16,1 čhv. ili 58 m2 (58/90 dijela) i nekretnina k.č. 17704 od 28 čhv. ili 100,8 m2, obje upisane u z.k.ul. br. 1110 k.o. Grižane, ne koriste kao javno dobro, već u naravi čine dio formirane okućnice, te se narečene nekretnine isključuju iz opće uporabe.

Članak 2.

Nekretninama iz članka 1. ove Odluke ukida se status javnog dobra, te će Općinski sud u Crikvenici - zemljišnoknjižni odjel, temeljem ove Odluke izvršiti brisanje upisa statusa javnog dobra na istima, te upis prava vlasništva na ime i u korist Općine Vinodolske.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam (8) dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/8

Ur. broj: 2107-03/08-01-26-12

Bribir, 19. prosinca 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKE

Predsjednik
Općinskog vijeća
Željko Citković, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=597&mjesto=91253&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr