SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 54. Subota, 27. prosinca 2008.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
139. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje ugostiteljske terase ispred restorana »Ribar«, Općina Baška
138. Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra Trgovačkom komunalnom društvu »Ponikve« d.o.o. Krk za kanalizacijski ispust u k.o. Batomalj, Općina Baška
137. Odluka o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru za plažu ispred hotela Lostura u Klenovici
136. Odluka o proglašenju elementarne nepogode
88. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Sportsko-rekreacijskog centra R16 »Zlatna uvala« /UPU 29/
87. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Mali Lošinj - »Sunčana/Dražica« /UPU 10/
76. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Opatije za period 2009. - 2010. godine
75. Odluka o stipendiranju studenata i studentica prava »Dr. sc. Jadranko Crnić«
74. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Opatije
73. Odluka o prijevozu putnika u javnom prometu na području Grada Opatije
220. Objava Javne rasprave o prijedlogu Detaljnog plana uređenja stambenog područja Martinkovac
219. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za postavljanje predmeta i privremenih objekata
30. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Brod Moravice za 2008. godinu
29. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u provedbi Socijalnog programa Općine Brod Moravice za 2008. godinu
28. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Brod Moravice za 2008. godinu
27. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Brod Moravice za 2009. godinu
26. Proračun Općine Brod Moravice za 2009. godinu
25. Odluka o trećoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Brod Moravice za 2008. godinu
42. Godišnji program javnog reda i sigurnosti na području Općine Dobrinj u 2009. godini
41. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2009. godini
40. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2009. godini
39. Godišnji program razvitka gospodarskih djelatnosti na području Općine Dobrinj u 2009. godini
38. Plan razvojnih programa 2009. - 2011. godine
37. Godišnji program zdravstva, sporta i rekreacije na području Općine Dobrinj za 2009. godinu
36. Godišnji program javnih potreba iz socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja na području Općine Dobrinj u 2009. godini
35. Godišnji program javnih potreba u kulturi na području Općine Dobrinj u 2009. godini
34. Opće javne usluge na području Općine Dobrinj u 2009. godini
33. Projekcija Proračuna za 2009. - 2011. godinu
32. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Dobrinj za 2009. godinu
31. Proračun za 2009. godinu
28. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Jelenje za 2009. godinu
27. Proračun Općine Jelenje za 2009. godinu
36. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Matulji
35. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova na području Općine Matulji
36. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2009. godinu
35. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture Općine Mrkopalj za 2009. godinu
34. Odluka o donošenju Programa financiranja javnih potreba Općine Mrkopalj u 2009. godini
33. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
32. Plan nabave roba, radova i usluga Općine Mrkopalj za 2009. godinu
31. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Mrkopalj za 2009. godinu
30. Projekcija Proračuna za razdoblje 2009. - 2011. godine
29. Plan Proračuna za 2009. godinu
51. Objava Javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Omišalj
44. Odluka o izmjeni Statuta Općine Skrad
43. Odluka o isključenju iz opće uporabe puta
42. Odluka o financiranju Socijalnog programa na području Općine Skrad za 2009. godinu
41. Program utroška šumskog doprinosa za 2009. god
40. Program javnih potreba Općine Skrad u akciji »Općina Skrad - prijatelj djece« za 2009. godinu
39. Program javnih potreba Općine Skrad u vatrozaštiti za 2009. godinu
38. Program javnih potreba Općine Skrad u sportu za 2009. godinu
37. Program javnih potreba Općine Skrad u kulturi za 2009. godinu
36. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
35. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
34. Program javnih potreba Općine Skrad u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2009. godinu
33. Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Programa javnih potreba Općine Skrad u kulturi za 2008. godinu
32. Odluka o prvoj izmjeni Programa javnih potreba Općine Skrad u akciji »Općina Skrad - prijatelj djece« za 2008. godinu
31. Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Odluke o financiranju Socijalnog programa na području Općine Skrad za 2008. godinu
30. Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
29. Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
28. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Skrad za 2009. godinu
27. Proračun Općine Skrad za 2009. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr