SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 45. Petak, 28. studenog 2008.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
57. Pravilnik o ocjenjivanju službenika Grada Delnica
56. Odluka o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo
55. Odluka o javnim priznanjima Grada Delnica
54. Odluka o prodaji izvan prodavaonica
196. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada Rijeke za razdoblje 2008. - 2012. godine
195. Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina na temelju ugovora na području Grada Rijeke
194. Odluka o nagrađivanju sportaša, sportskih radnika i sportskih udruga za ostvarena postignuća na međunarodnim i državnim natjecanjima
193. Odluka o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću »Rijeka« za zaduženje
192. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda Grada Rijeke
191. Odluka o imenovanju ravnatelja Muzeja moderne i suvremene umjetnosti
190. Odluka o imenovanju ravnatelja ustanove »Dom mladih« Rijeka
189. Odluka o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Rijeka
188. Odluka o razrješenju članice i izboru člana Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb Gradskog vijeća Grada Rijeke
187. Odluka o razrješenju predsjednika i izboru predsjednice Odbora za kulturu, sport i tehničku kulturu Gradskog vijeća Grada Rijeke
186. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Skupštine KD KOZALA d.o.o. Rijeka
185. Odluka o razrješenju člana i imenovanju članice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Rijeka«
184. Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja osnovnih škola Grada Rijeke u 2008. godini
183. Izmjene i dopune Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2008. godini
44. Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Baška
43. Odluka o dodjeli sportskih stipendija
42. Odluka o komunalnim djelatnostima
41. I. izmjene i dopune godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području Općine Baška za 2008. godinu
40. II. izmjene i dopune Godišnjeg programa javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Baška u 2008. godini
39. II. izmjene i dopune Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području Općine Baška u 2008. godini
38. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Baška za 2008. godinu
37. II. izmjene i dopune Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
36. II. izmjene i dopune Proračuna Općine Baška za 2008. godinu
30. Odluka o javno prometnim površinama za prodaju robe u trgovini na malo izvan prodavaonice
29. Odluka o osnivanju i imenovanju članova općinskog Povjerenstva za ravnopravnost spolova
28. Odluka o radnom vremenu prodajnih objekata na području Općine Čavle
27. Odluka o sufinanciranju troškova smještaja djece u dječjim vrtićima
41. Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta - popravci na području Općine Klana temeljem ugovora
40. Odluka o dodjeli stipendija polaznicima poslijediplomskog studija
39. Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije
38. Odluka o financiranju političkih stranaka u 2008. godini
37. Odluka o raspodjeli rezultata
36. Odluka o donošenju UPU 1 - Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja N1 - Klana i građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene T1 - hotel
22. Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Mrkopalj za 2008. godinu
64. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
63. Socijalni program Općine Viškovo za 2009. godinu
62. Program javnih potreba u obrazovanju i kulturi Općine Viškovo u 2009. godini
61. Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Općine Viškovo u 2009. godini
60. Program izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2009. godine
59. Program godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2009. godine
58. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2009. godinu
57. 3. izmjene i dopune Programa izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2008. godine
56. 3. izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2008. godine
55. 3. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2008. godinu
54. Odluka o zaduživanju za financiranje kapitalnog projekta
53. Zajednički plan radnih mjesta
52. Projekcija Proračuna Općine Viškovo za 2010. i 2011. godinu
51. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2009. godinu
50. Proračun Općine Viškovo za 2009. godinu
49. Izmjene i dopune Projekcije Proračuna Općine Viškovo za 2009. i 2010. godinu
48. 3. izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2008. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr