SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 29. Petak, 25. srpnja 2008.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
82. Odluka o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije za dizanje i spuštanje plovila autodizalicom na predjelu Preluk, Grad Rijeka
81. Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije za luku posebne namjene - športska luka Mrtvi kanal
22. Odluka o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu
38. Odluka o određivanju imena mosta
37. Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja/ice Dječjeg vrtića »Radost« Crikvenica
36. Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja »Zone Thalassotherapia« u Crikvenici
35. Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja površine ugostiteljsko-turističke namjene T18 u Dramlju
34. Odluka o dodjeli zahvalnica Grada Crikvenice
33. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Crikvenice
21. I. izmjene i dopune Proračuna Grada Kastva za 2008. godinu
20. Odluka o prihvaćanju investicije (kapitalnog projekta) Grada Kastva
19. I. izmjene i dopune Projekcije proračuna za razdoblje 2008. - 2010. godina
18. Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kastva za razdoblje siječanj-lipanj 2008. godine
17. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Kastva
16. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutrašnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića »Vladimir Nazor« Kastav
15. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Kastva
14. I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2008. godinu
13. I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2008. godinu
47. Izmjena i dopuna Plana rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Grada Malog Lošinja za 2008. godinu
39. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu upravnih odjela i ureda Grada Raba
39. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu upravnih odjela i ureda Grada Raba
119. Odluka o davanju odobrenja za uporabu grba Grada Rijeke
118. Odluka o visini troškova uklanjanja, premještanja i čuvanja nepropisno parkiranih vozila
117. Odluka o određivanju lokacija i broju rezerviranih parkirališnih mjesta za određene korisnike
116. Odluka o visini troškova blokiranja i deblokiranja vozila
115. Odluka o visini naknade za parkiranje
114. Odluka o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata
113. Opći uvjeti o načinu naplate parkiranja na javnom parkiralištu
24. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Grada Vrbovskog u socijalnoj skrbi za 2008. godinu
23. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju povoljnosti poduzetnicima za ulaganja u razvoj malog gospodarstva
22. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
21. Odluka o I. izmjeni i dopuni Proračuna Grada Vrbovskog za 2008. godinu
34. Odluka Urbroj: 2142-03-08-3
33. Odluka o mjestima na kojima se može obavljati prodaja robe izvan prostorija
24. Odluka o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Kostrena
23. Odluka o izmjenama Odluke o javnom prijevozu putnika na području gradova Rijeke, Opatije, Bakra, Kastva i Kraljevice, te općina Čavle, Jelenje, Klana, Viškovo, Kostrena, Lovran i Matulji
22. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada
21. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
20. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
19. Odluka o izmjenama i dopunama Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini koeficijenata razreda turističkog mjesta
29. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja središnjeg naselja Ravna Gora (N11)
28. Odluka o osnivanju i imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Ravna Gora
27. Odluka o raspolaganju i upravljanju zemljištem u vlasništvu Općine Ravna Gora
26. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada Jedinstvenog upravnog odjela
25. Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova skupljanja i odvoza otpada s javnih površina
24. Prva izmjena i dopuna Programa javnih potreba u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2008. godinu
23. Prva izmjena i dopuna Programa javnih potreba u provođenju socijalnog programa za 2008. godinu
22. Prva izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
21. Prva izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
21. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Skrad
20. Odluka o dodjeli javnih priznanja i nagrada za 2008. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr