SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 21. Petak, 6. lipnja 2008.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
60. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola čiji je osnivač Primorsko-goranska županija
59. Odluka o razrješenju i imenovanju članice Upravnog vijeća Ustanove »Ivan Matetić Ronjgov«
58. Odluka o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Vrbovskom
57. Odluka o dopuni Odluke o mrtvozorenju na području Primorsko-goranske županije
56. Odluka o promjeni naziva Kemijsko-grafičke škole Rijeka
55. Odluka o promjeni naziva Osnovne škole Lokve
54. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Primorsko-goranske županije
53. Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2008. godinu
52. Odluka o izmjeni Odluke o sufinanciranju izgradnje I. faze klizališta u Delnicama
51. Odluka o zaključivanju Sporazuma o Programu kreditiranja studenata Sveučilišta u Rijeci
50. Odluka o dodjeli povlaštenih studentskih kredita (pročišćeni tekst)
49. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za sanaciju i gospodarsko korištenje postojećeg mola, predio Tovar u Malom Lošinju
27. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu
26. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zabrani i ograničenju građevinskih radova za vrijeme turističke sezone
25. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obveznom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na sakupljanje i odvoz komunalnog otpada
24. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
32. Odluka o reklamiranju i plakatiranju na području Grada Delnica
31. Odluka o reklamiranju i plakatiranju na području Grada Delnica
30. I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2008. godini
29. I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
28. I. izmjene i dopune Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata u vlasništvu Grada Delnica u 2008. godini
27. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Delnica
26. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Delnica
25. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Delnica
24. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Delnica
23. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Delnica
22. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Delnica
21. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Delnica
44. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada Mali Lošinj
43. Odluka o raspodjeli viška prihoda za 2007. godinu
42. Godišnji obračun Proračuna Grada Malog Lošinja za 2007. godinu
41. Izmjena Plana rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Grada Malog Lošinja za 2008. godinu
40. Odluka o isključivanju iz opće uporabe javnog dobra
39. Zaključak o prihvaćanju Odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Lošinj- stan
38. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 9 - MALI LOŠINJ
37. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 12 - infrastrukturne zone »Kalvarija«
36. Odluka o usklađenju Provedbenog urbanističkog plana »Skladišno servisna zona - Kalvarija« sa odredbama Zakona o prostornom planiranju i gradnji kojima se uređuje zaštićeno obalno područje mora
35. Odluka o usklađenju Provedbenog urbanističkog plana »Punta Šestavina« sa odredbama Zakona o prostornom planiranju i gradnji kojima se uređuje zaštićeno obalno područje mora
34. Odluka o usklađenju Provedbenog urbanističkog plana »Proširenje groblja - Sv. Martin« s odredbama Zakona o prostornom planiranju i gradnji kojima se uređuje zaštićeno obalno područje mora
33. Odluka o usklađenju Provedbenog urbanističkog plana »Parkiralište - Veli Lošinj« s odredbama Zakona o prostornom planiranju i gradnji kojima se uređuje zaštićeno obalno područje mora
32. Odluka o usklađenju »Provedbenog urbanističkog plana »Kalvarija« sa odredbama Zakona o prostornom planiranju i gradnji kojima se uređuje zaštićeno obalno područje mora
31. Odluka o usklađenju Provedbenog urbanističkog plana »Centar« sa odredbama Zakona o prostornom planiranju i gradnji kojima se uređuje zaštićeno obalno područje mora
30. Odluka o usklađenju Provedbenog urbanističkog plana »Bričina« sa odredbama Zakona o prostornom planiranju i gradnji kojima se uređuje zaštićeno obalno područje mora
29. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 27 - VELI LOŠINJ
17. Plan lokacija za postavljanje privremenih objekata
16. Odluka o visini zakupnine za davanje u zakup javne površine
15. Izmjena i dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2008. godinu
17. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Kostrena
16. Odluka o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi
15. Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kostrena za 2008. godinu
14. Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova Odbora za zaštitu okoliša
13. Odluka o organiziranju Prometne jedinice mladeži na području Općine Kostrena

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr