SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 18. Srijeda, 21. svibnja 2008.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
16. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnom prijevozu putnika na području gradova Rijeke, Opatije, Bakra, Kastva i Kraljevice te općina Čavle, Jelenje, Klana, Viškovo, Kostrena, Lovran i Matulji
15. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca
19. Prva izmjena Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
18. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
17. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Duga (dio NA15), zajedno s površinom infrastrukturne namjene IS3 (čvor Crikvenica zapad) - UPU 7
16. Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Crikvenica sjever - Hrusta
15. Ispravak Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice
14. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 9: Jadranovo centar (NA 21)
13. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Dramalj Centar
12. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Crikvenica Centar
11. I. izmjena i dopuna Odluke o projekciji proračunske potrošnje za 2008. i 2009. godinu
10. I. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2008. godinu s projekcijom za 2009. i 2010. godinu
9. I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Crikvenice za 2008. godinu
13. Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2008. godinu
31. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Gradske knjižnice i čitaonice »Viktor Car Emin« Opatija
30. Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Opatija
29. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 23 - rekreacijske zone Ika (UPU 23)
28. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 3 - Naselja Ika i Oprić (UPU 3)
27. Odluka o dopuni Odluke o porezima Grada Opatije
26. Odluka o imenovanju počasnim građaninom Grada Opatije
25. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Opatije za životno djelo
24. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Opatije
23. Odluka o izmjenama Odluke o davanju na privremeno korištenje javnih površina
22. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Opatije
21. Izmjene i dopune Pravilnika o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava spomeničke rente
20. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini spomeničke rente
21. Odluka o visini novčane naknade dobrovoljnim vatrogascima kada sudjeluju u vatrogasnim intervencijama
20. Odluka o ustrojavanju Motriteljsko-dojavne službe
15. Odluka o ispravku Odluke o UPU »Centar Čavle«
14. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Čavle
13. Odluka o naknadi troškova i nagradi za rad predstavnika nacionalne manjine u Općini Čavle
12. Odluka o kreditnom zaduženju Općine Čavle kod HBOR-a
11. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Čavle za 2008. godinu
12. Ispravak Proračuna Općine Matulji za 2008. godinu
11. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Eko stožera za provedbu Plana intervencija u zaštiti okoliša Općine Matulji
10. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
9. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
8. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
7. Odluka o izradi Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja radne zone R-2
25. Ispravak Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Viškovo za 2007. godinu
24. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2008. godinu
23. Odluka o prihvaćanju kapitalnog projekta Općine Viškovo
22. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o groblju
21. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redarstvu
20. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu
19. Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora Općine Viškovo
18. Odluka o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina na području Općine Viškovo za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta
17. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Turističko-ugostiteljske zone Ronjgi T-1 / UPU 4/
16. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Radne zone Marišćina K - 2 / UPU 3 /
15. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Radne zone Marinići K-1 / UPU 2 /
14. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Viškovo N1-1 / UPU 1 /
13. Odluka o komunalnom doprinosu (pročišćeni tekst)
2. VODOVOD I ČISTOĆA CRES MALI LOŠINJ d.o.o - Ispravak Odluke o načinu plaćanja i visini cijena komunalnih usluga (»Službene novine PGŽ« broj 12/08)

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr