SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 53. Subota, 29. prosinca 2007.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
51. Treće izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2007. godinu
50. Druge izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu
49. Odluka o porezima Grada Bakra
48. Odluka o trećim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2007. godinu
68. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
67. Rješenje o imenovanju privremenog ravnatelja Muzeja Grada Crikvenice
66. Odluka o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Crikvenice
65. Odluka o prihvaćanju kapitalnih projekata Grada Crikvenice
64. Odluka o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi
52. Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Kraljevice za 2007. godinu
67. Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje obvezatne preventivne dezinsekcije, deratizacije i dezinfekcije i higijeničarskih poslov
66. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinima i uvjetima održavanja groblja
65. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2008. godinu
64. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
63. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
62. Proračun Grada Novi Vinodolski za 2008. godinu
75. Odluka o izboru člana Općinskog poglavarstva Općine Baška
74. Odluka o razrješenju dužnosti člana Općinskog poglavarstva Općine Baška
28. Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Općine Jelenje za 2008. godinu
27. Program javnih potreba u športu u 2008. godini
26. Program javnih potreba u obrazovanju i kulturi Općine Jelenje u 2008. godini
25. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
24. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
23. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Jelenje za 2008. godinu
22. Proračun Općine Jelenje za 2008. godinu
21. II. izmjene i dopune Proračuna Općine Jelenje za 2007. godinu
46. Odluka o izmjeni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Lokve
45. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
44. Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
43. Program financiranja javnih potreba društvenih djelatnosti Općine Lokve za 2008. godinu
42. Izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
41. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
40. Program javnih potreba Općine Lokve u sportu za 2008. godinu
39. Program javnih potreba Općine Lokve u kulturi za 2008. godinu
38. Odluka o financiranju Socijalnog programa za područje Općine Lokve u 2008. godini
37. Plan Proračuna za 2008. - 2010.
36. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Lokve za 2008. godinu
35. Proračun Općine Lokve za 2008. godinu
34. Odluka o I. izmjeni i dopuni Proračuna Općine Lokve za 2007. godinu
33. Odluka o usvajanju Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenom uvidu u Proračun i financijske izvještaje Općine Lokve za 200
26. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
25. I. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
24. II. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2007. go
23. I. izmjena Programa javnih potreba iz socijalne skrbi za 2007. godinu
22. I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu za 2007. godinu
21. I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2007. godinu
20. I. izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga male vrijednosti za 2007. godinu
19. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
18. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
17. Projekcija Proračuna Općine Mošćenička Draga za razdoblje 2008.- 2010. godine
16. Odluka o izvršenju Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2008. godinu
15. Proračun Općine Mošćenička Draga za 2008. godinu
14. IV. izmjena Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2007. godinu
36. Zaključak Ur. broj: 2142-07-02-07-1
35. Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za izradu plana intervencija za zaštitu okoliša
34. Odluka o osnivanju Eko-stožera Općine Vrbnik
33. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Risika UPU 11 - NA2-3 i površine izdvojene namjene T2_4
32. Odluka o ispravku Odluke o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik (»Službene novine« broj 43/07)
31. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Općine Vrbnik (»Službene novine« broj 30/07)
1. Izmjene Statuta Turističke zajednice Općine Vrbnik

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr