SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 44. Petak, 30. studenog 2007.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
57. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Crikvenica sjever - Hrusta (UPU 2)
56. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Selce-Matkino (UPU 26)
55. Odluka o osnivanju Muzeja Grada Crikvenice
54. Mjerila za osiguranje sredstava za djelatnost predškolskog odgoja i naobrazbe na području Grada Crikvenice za 2008. godinu
53. Druga izmjena Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
52. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
51. II. izmjena i dopuna Odluke o projekciji proračunske potrošnje za 2008. i 2009. godinu
50. II. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2007. godinu s projekcijom za 2008. i 2009. godinu
49. II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Crikvenice za 2007. godinu
54. Odluka o vrijednosti boda (B) za plaćanje komunalne naknade
53. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
136. Odluka o prodaji dionica Erste & Steiermärkische bank d.d.
135. Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke
134. Izmjene i dopune Statuta Grada Rijeke
133. Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja zemaljskog putničkog terminala »Zapadna Žabica«
132. Odluka o imenovanju ravnatelja Muzeja grada Rijeke
131. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o davanju ovlasti Riječkoj banci d.d. za obračun i uplatu naknade Poreznoj upravi
130. Odluka o razrješenju i imenovanju članica Školskog odbora Centra za odgoj i obrazovanje
129. Odluka o razrješenju i imenovanju članice Školskog odbora Osnovne škole »Fran Franković«
128. Obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu izmjene Detaljnog plana uređenja »Stari grad«
26. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2008. godini u Općini Čavle
25. III. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2007. godini u Općini Čavle
24. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
23. III. izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
22. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Čavle za 2008. godinu
21. Odluka o Općinskom proračunu Općine Čavle za 2008. godinu
20. Odluka o III. izmjenama i dopunama Općinskog proračuna Općine Čavle za 2007. godinu
40. Odluka o drugoj izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
39. Odluka o drugoj izmjeni Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
38. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada Općinske uprave Općine Kostrena
37. Odluka o dodjeli priznanja Općine Kostrena za 2007. godinu
36. Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika
35. Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kostrena za 2007. godinu
21. Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Lopar za razdoblje od 2007. do 2011. godine
20. Izvješće o stanju u prostoru za Općinu Lopar za razdoblje od 2003. do 2007. godine
13. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
12. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o oslobađanju vlasnika građevnih čestica dijela iznosa komunalnog doprinosa
11. III. izmjena Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2007. godinu
30. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
29. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
28. Odluka o imenovanju Općinskog povjerenstva za zaštitu od elementarnih nepogoda
27. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2007. godinu
26. Odluka o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova
25. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i športu za 2007. godinu
24. Izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2007. godinu
43. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o groblju
42. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
41. 3. izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2007. godine
40. 3. izmjene i dopune Programa izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2007. godine
39. 3. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2007. godinu
38. 3. izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2007. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr