SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 16. Srijeda, 3. svibnja 2023.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
76. Plan prijma u službu u upravna tijela Primorsko-goranske županije za 2023. godinu
19. Odluka o obrascu izvješća o provođenju programa i projekata
18. Odluka o Izmjeni Odluke o imenovanju članica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Katarina Frankopan” Krk
24. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu
23. Plan rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga na području Grada Malog Lošinja
22. Odluka o usvajanju Plana razvoja cresko-lošinjskog otočja do 2027. godine
21. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Malog Lošinja za 2023. godinu
20. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Malog Lošinja
19. Odluka o povjeravanju organizacije mikroprijevoza na području Grada Malog Lošinja
18. Odluka o mikroprijevozu na području grada Malog Lošinja
17. Odluka o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Mali Lošinj u 2023. godini
16. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u jedinstvenom upravnom odjelu Grada Malog lošinja
15. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu
28. Odluka o Izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Savjetodavnog tijela gradonačelnika
20. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Rab
19. Izmjene Plana prijma u službu u Grad Rab za 2023. godinu
13. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
12. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Lopar
11. Odluka o dopuni Registra nerazvrstanih cesta
25. Opći uvjeti usluge parkiranja na uređenim javnim površinama
24. Opći uvjeti usluge korištenja javnih tuševa na plažama
36. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna UPU Matulji
35. Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja 7. stambene zone „Puhari”
34. Odluka o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Općine Matulji za 2023. godinu
33. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Matulji
32. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
31. Program korištenja sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2023. godini
30. Izmjene Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2023. godini
29. I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
28. I. Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
27. Odluka o Izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2023. godinu
26. Izmjene Proračuna Općine Matulji za 2023. godinu
25. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu
24. Zaključak Urbroj: 2170-27-01/1-23-0004
23. Zaključak Urbroj: 2170-27-01/1-23-0004
22. Zaključak Urbroj: 2170-27-01/1-23-0005
21. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
20. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
19. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Matulji za 2022. godinu
12. Odluka o prijedlogu izbora člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalac d.o.o. za vodoopskrbu i druge komunalne djelatnosti Delnice
11. Odluka o prijedlogu izbora člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalac – vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice
10. Odluka o imenovanju Općinskog povjerenstva za provjenu šteta od prirodnih nepogoda
9. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Mrkopalj za 2023. godinu
18. Godišnji plan upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Omišalj za 2023. godinu
17. Ispravak Plana upravljanja pomorskim dobro na području općine Omišalj u 2023. godini
16. Odluka o Izmjenama Odluke o određivanju rezerviranih parkirališnih mjesta
17. Pravilnik o provedbi postupka jaednostavne nabave
16. Odluka o javnosti rada Općinskog vijeća Općine Punat
15. Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Punat u 2022. godini
14. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnog odbora na području Općine Punat
13. Izvješće o izvršenju Programa promjena namjene poljoprivrednog zemljišta za 2022. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr