SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 16. Srijeda, 3. svibnja 2023.
GRAD KRK

19.

Na temelju članka 35. stavka 5. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 83/22) i članka 52. Statuta Grada Krka («Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradonačelnik Grada Krka na 71. Kolegiju gradonačelnika, održanom 6. ožujka 2023. godine, donio je

ODLUKU

O OBRASCU IZVJEŠĆA O PROVOĐENJU PROGRAMA I PROJEKATA

Članak 1.

Odlukom o obrascu izvješća o provođenju programa i projekata (u daljnjem tekstu: Odluka) pobliže se uređuje obrazac izvješća o provođenju programa i projekata (u daljnjem tekstu: Obrazac) za koje je Grad Krk odobrio financijska sredstva ugovorom o financiranju.

Obrazac iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio ove
Odluke.

Članak 2.

Korisnik financijskih sredstava dužan je Gradu Krku dostaviti sve potrebne podatke o provođenju programa i projekata na Obrascu iz članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 024-02/23-03/02

URBROJ: 2170-09-02/1-23-3

Krk, 6. ožujka 2023.

GRAD KRK

Gradonačelnik

Darijo Vasilić, prof., v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2271&mjesto=51500&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr