SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 16. Utorak, 31. svibnja 2022.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
132. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za rehabilitaciju 'Fortica' Kraljevica
131. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske na području Primorsko-goranske županije za 2021. godinu
36. Izmjene Pravilnika o pravima iz službe – radnog odnosa zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Krka
46. Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Malog Lošinja
45. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
44. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka (SECAP) za Grad Mali Lošinj
43. Odluka o sprječavanju odbacivanja otpada na području Grada Malog Lošinja
42. Odluka o raspodjeli rezultata za 2021. godinu
41. Izvješće o realizaciji Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
40. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
39. Izvještaj o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za nezakonito izgrađene zgrade u 2021. godini
38. I. Izmjene i dopune Plana prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Malog Lošinja u 2022. godini
37. Izmjena i dopuna Odluke o zaduženju GradaMalog Lošinja
36. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2021. godinu
35. Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Gradu Malom Lošinju
34. Dopuna Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2022. godinu
38. Odluka o ukidanju statusa općeg dobra u k.o. Novi
37. Kodeks ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog
36. Odluka o kriterijima i načinu dodjele dodatnih subvencija korisnicima subvencioniranih stambenih kredita odobrenih od Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) u 2022. godini
35. Odluka o obavljanju dimnjačarskih usluga
34. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Općih uvjeta usluge parkiranja na uređenim javnim površinama
33. Izmjena i dopuna Općih uvjeta usluge parkiranja na uređenim javnim površinama
32. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o općim uvjetima organizacije, naplate i kontrole parkiranja na javnim parkiralištima Grada Novi Vinodolski
31. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
30. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
29. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2021. godinu
28. Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Zapad (UPU 8)
27. Rješenje o razrješenju i izboru člana Socijalnog vijeća
26. Rješenje o razrješenju i izboru predsjednika Komisije za Statut i Poslovnik
47. Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Opatija
46. Odluka o razrješenju zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Opatija
45. II. Izmjena i dopuna Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2022. godinu
38. Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Grada Raba za 2022. godinu
37. Zaključak o usvajanju Plana operativne provedbe mjera zaštite od požara na području Grada Raba za 2022. godinu
36. Odluka o ustrojavanju Motriteljsko-dojavne službe
30. I. izmjene i dopune Proračuna Općine Baška za 2022. godinu i Projekcija Proračuna za 2023. i 2024. godinu
29. I. izmjene i dopune Programa utroška sredstava turističke pristojbe u 2022. godini
28. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja
27. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Baška za 2021. godinu
26. I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
25. I. izmjene i dopune Godišnjeg programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2022. godini
24. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2021. godini
23. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Godišnjeg programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2021. godini
22. Odluka o dodjeli javnih priznanja i nagrada Općine Baška za 2022. godinu
21. Kodeks ponašanja članova Općinskog vijeća Općine
22. Odluka o donošenju I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lopar
21. Odluka o Izmjeni Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
20. Odluka o dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Lopar
19. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Lopar
18. Odluka o Izmjenama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
32. Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o međusobnim pravima i obvezama
31. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
30. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
29. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
28. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
27. Izmjene Proračuna Općine Matulji za 2022. godinu
26. Odluka o Izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2022. godinu
25. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu
24. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
23. Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
22. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Matulji za 2021. godinu
9. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Mrkopalj
8. Kodeks ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Mrkopalj
7. Odluka o dopuni Odluke o izradi III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Mrkopalj
6. Odluka o dopuni Odluke o komunalnom redu
5. Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Mrkopalj
22. Odluka o kupnji zemljišta
21. Odluka o kupnji zemljišta
20. Zaključak Urbroj: 2107-3-02-22-91
19. Zaključak Urbroj: 2107-3-02-22-90
18. Odluka o dodjeli Zahvalnice - Plakete Općine Vinodolske općine
17. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Općine Vinodolske općine
16. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Općine Vinodolske općine
15. Odluka o dodjeli Nagrade Općine Vinodolske općine za životno djelo
34. Izmjene i dopune Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2022. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr