SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 16. Utorak, 31. svibnja 2022.
GRAD KRK

36.

Na temelju članka 52. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21) i članka 9. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/09), Gradonačelnik Grada Krka, 23. svibnja 2022. godine, donio je

IZMJENE PRAVILNIKA

o pravima iz službe - radnog odnosa zaposlenih
u Gradskoj upravi Grada Krka

Članak 1.

U Pravilniku o pravima iz službe – radnog odnosa zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 42/12, 30/13, 42/14, 24/15 i 12/20), u članku 25. stavku 1. podstavak 3. briše se.

Članak 2.

U članku 36. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Zaposleniku koji stanuje izvan sjedišta poslodavca, Grad Krk plaća troškove prijevoza na posao i s posla u visini 1,35 kn/km, na relaciji od mjesta stanovanja do sjedišta poslodavca (ukoliko dođe do značajnijeg povećanja/smanjenja cijene goriva, gradonačelnik će posebnim Zaključkom korigirati visinu naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru)«.

Članak 3.

Ove Izmjene Pravilnika stupaju na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 121-01/22-01/03

URBROJ:2170-09-02/1-22-2

Krk, 23. svibnja 2022.

GRAD KRK

Gradonačelnik

Darijo Vasilić, prof., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2223&mjesto=51500&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr