SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 12. Petak, 22. travnja 2022.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
34. Zaključak o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu za Grad Krk
33. Zaključak o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Krka
32. Odluka o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka
31. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka
30. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka
29. Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka
28. Odluka o visini naknade za rad i drugim pravima gradonačelnika koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski)
27. Odluka o koeficijentima i osnovici za obračun plaće gradonačelnika
26. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Krka
25. Odluka o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje trgovačkom društvu Smart island Krk d.o.o.
24. Odluka o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2022. godinu
30. Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Festivala Opatija
16. Pravilnik o Izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Raba
10. I. Izmjene Plana prijma u službu za 2022. godinu
9. Pravilnik o II. Izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela
26. Zaključak o usvajanju Plana zaštite od požara Općine Omišalj I Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Omišalj
25. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za2021. godinu
24. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Njivice – naselje (dio NA1)
23. Odluka o stavljanju izvan snage dijela Urbanističkog plana uređenja UPU 2 – Njivice (NA1)
22. Odluka o Izmjeni Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za komunalno gospodarstvo
21. Odluka o Izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima na području općine Omišalj
20. Odluka o nagrađivanju i stipendiranju sportaša s područja općine Omišalj
19. Odluka o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Omišalj
18. Odluka o suosnivanju Lokalne akcijske skupine u ribarstvu
17. Odluka o komunalnom redu
16. Prve Izmjene Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Omišalj za 2022. godinu
15. Prve Izmjene Programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2022. godinu
14. Prve Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
13. Prve Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
12. Prve Izmjene i dopune Proračuna za 2022. godinu
11. Odluka o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje trgovačkom društvu Smart island Krk d.o.o.
20. Rješenje o Izmjenama Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja
31. Odluka o određivanju pravnih osoba i udruga od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Vrbnik
30. Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje putem financijskog leasinga trgovačkom društvu VERBENA d.o.o. Kod PBZ Leasing d.o.o.
29. Zaključak o usvajanju smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Vrbnik za period od 2021. do 2025. godine
28. Odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu Smart island Krk d.o.o.
27. Odluka o Izmjeni Odluke o sastavu Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
26. Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za odgoj, obrazovanje, socijalnu skrb i zdravstvenuzaštitu
25. Odluka o izradi III. Izmjena I dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Vrbnik – NA 1
24. Odluka o izradi V. Izmjenai dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik
23. Etički kodeks ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Vrbnik
22. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Vrbnik
21. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na II. Izmjene I dopune općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama
20. II. Izmjene i dopune općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama
19. II. Izmjena Godišnjeg programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Vrbnik u 2022. godini
18. 2. Izmjene i dopune Proračuna za 2022. godinu
2. Odluka o visini grobnih naknada
3. Očitovanje na Cjenik za javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada
2. CJENIK KOMUNALNOG TRGOVAČKOG DRUŠTVA IVANJ D.O.O.
1. Zaključak - suglasnost Komunalnom trgovačkom društvu Ivanj d.o.o. na Prijedlog Cjenika za javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada.
22. Cjenik ostalih komunalnih usluga na području Grada Krka i općina Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik od 01.05.2022.
21. Očitovanje Općine Vrbnik o Cjeniku
20. Suglasnost Općine Vrbnik na Cjenik
19. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Vrbnik od 01.05.2022.
18. Očitovanje Općine Punat o Cjeniku
17. Suglasnost Općine Punat na Cjenik
16. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Punat od 01.05.2022.
15. Očitovanje Općine Omišalj o Cjeniku
14. Suglasnost Općine Omišalj na Cjenik
13. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Omišalj od 01.05.2022.
12. Očitovanje Općine Malinska-Dubašnica o Cjeniku
11. Suglasnost Općine Malinska-Dubašnica na Cjenik
10. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Malinska-Dubašnica od 01.05.2022.
9. Očitovanje Općine Dobrinj o Cjeniku
8. Suglasnost Općine Dobrinj na Cjenik
7. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Dobrinj od 01.05.2022.
6. Očitovanje Općine Baška na Cjenik
5. Suglasnost Općine Baška na Cjenik
4. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Baška od 01.05.2022.
3. Očitovanje Grada Krka o Cjeniku
2. Suglasnost Grada Krka na Cjenik
1. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Krka od 01.05.2022.

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr