SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 12. Petak, 22. travnja 2022.
GRAD KRK

34.

Na temelju članka 17. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (“Narodne novine“ broj 16/19) i članka 40. Statuta Grada Krka (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20- pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 13. travnja 2022. godine, donosi

Z A K L J U Č A K

o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu za Grad Krk


Članak 1.

Donosi se Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu za Grad Krk (u daljnjem tekstu: Plan djelovanja), izrađen od tvrtke DLS d.o.o., Spinčićeva 2, 51000 Rijeka u veljači 2022. godine (Plan djelovanja čini sastavni dio ovog Zaključka, ali nije predmet objave).

Članak 2.

Plan djelovanja iz članka 1. ovog Zaključka objavit će se na mrežnim stranicama Grada Krka www.grad-krk.hr.

Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 810-03/22-01/01

UR.BROJ:2170-09-01-22-9

Krk, 13. travnja 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2219&mjesto=51500&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr