SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 34. Četvrtak, 23. prosinca 2021.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
70. Godišnji Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Cresa za 2022. godinu
128. Aneks broj III Kolektivnom ugovoru za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija
67. Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Lopar za 2022. godine
66. Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Lopar za 2021. godinu
65. Program javnih potreba u sportu za 2022. godinu
64. Program javnih potreba u prosvjeti, predškolskom odgoju, socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti za 2022. godinu
63. Program javnih potreba u kulturi za 2022. godinu
62. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2021. godinu
61. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u prosvjeti, predškolskom odgoju, socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti za 2021. godinu
60. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu
59. Odluka o davanju suglasnosti za potpisivanje Izjave i Sporazuma o pripremi, realizaciji i provedbi EU projekta 'Aglomeracija Rab, Supetarska Draga i Lopar'
58. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lopar za 2022. godinu
57. Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini
56. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Lopar u 2022. godini
55. Program utroška sredstava turističke pristojbe u 2022. godini
54. Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Lopar za 2022. godinu
53. Program građenja komunalne infrastrukture u Općini Lopar za 2022. godinu
52. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Lopar za 2022. godinu
51. Plan razvojnih programa Općine Lopar za 2022. godinu i Projekcije za 2023. i 2024. godinu
50. Proračun Općine Lopar za 2022. godinu i Projekcije Proračuna za 2023. i 2024. godinu
49. Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini
48. I. Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Lopar u 2021. godini
47. I. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava turističke pristojbe u 2021. godini
46. I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Lopar za 2021. godinu
45. I. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Lopar za 2021. godinu
44. I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Lopar za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. godinu
43. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Lopar za 2021. godinu i Projekcije proračuna za 2022. i 2023. godinu
42. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lopar za razdoblje lipanj-prosinac 2021.
41. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Konsolidiranog proračuna Općine Lopar za 2021. godinu
92. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
91. Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2022. godini
90. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu
89. Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
88. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2022. godinu
87. Proračun za 2022. godinu i Projekcije za 2023. i 2024. godinu
86. Odluka o Izmjenama i dopuna,a Odluke o raspolaganju nekretninama

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr