SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 34. Četvrtak, 23. prosinca 2021.
OPĆINA LOPAR

42.

Na temelju članka 10. stavak 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“, br. 29/19. i 98/19.) i članka 19. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“, br. 5/21.), Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj 01. prosinca 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka
i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih
u Općinskom vijeću Općine Lopar za razdoblje
lipanj - prosinac 2021. godine

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača (u daljnjem tekstu: nezavisni vijećnici) zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lopar (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za razdoblje lipanj – prosinac 2021. godine, koja su osigurana u Proračunu Općine Lopar za 2021. godinu.

Izrazi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje, bez obzira da li se koriste u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

Članak 2.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava, tako da svakoj pojedinoj političkoj stranci koja je bila predlagatelj liste i nezavisnim vijećnicima izabranim s liste grupe birača pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću prema konačnim rezultatima izbora za članove Općinskog vijeća.

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci, nezavisnom vijećniku pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća.

Članak 3.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se godišnji iznos u visini od =1.600,00 kuna, odnosno tromjesečni iznos sredstava u visini od =400,00 kuna.

Godišnji iznos sredstava za članove podzastupljenog spola utvrđuje se u visini od =1.760,00 kuna, odnosno tromjesečni iznos od =440,00 kuna.

Prema sastavu Općinskog vijeća u trenutku konstituiranja podzastupljeni spol su žene.

Članak 4.

Sukladno člancima 2. i 3. ove Odluke, političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u Općinskom vijeću sredstva se raspoređuju tromjesečno u jednakim iznosima kako slijedi:

1. Hrvatska demokratska zajednica - HDZ (4 člana) – iznos od =1.600,00 kuna,

2. Moderna demokratska stranka – MODES (2 člana i 1 članica) – iznos od =1.240,00 kuna,

3. Kandidacijska lista grupe birača, nositelj kandidacijske liste: Dino Ivanić (2 člana),

- Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP (Josip Matahlija) – iznos od =400,00 kuna,

- Nezavisni vijećnik Dino Ivanić – iznos od =400,00 kuna.

Članak 5.

Ukoliko pojedinom članu Općinskog vijeća nakon konstituiranja Općinskog vijeća prestane članstvo u političkoj stranci, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno članku 4. ove Odluke ostaju političkoj stranci kojoj je član Općinskog vijeća pripadao u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno članku 4. ove Odluke pripadaju političkoj stranci koja je pravni sljednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.

Članak 6.

Obračun i isplatu sredstava iz članka 4. ove Odluke, obavlja i doznačuje nadležni odsjek Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lopar, na žiro račun političke stranke, odnosno poseban račun nezavisnog vijećnika, tromjesečno u jednakim iznosima.

Ako se početak ili završetak mandata ne poklapaju s početkom ili završetkom tromjesečja, u tom se tromjesečju isplaćuje iznos razmjeran broju dana trajanja mandata.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 011-03/21-01/04

URBROJ: 2169/02-01-21-07

Lopar, 1. prosinca 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2206&mjesto=51281&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr