SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 23. Četvrtak, 30. rujna 2021.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
206. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Primorsko-goranske županije za 2021. godinu
205. Odluka o izboru članova Odbora za ljudska prava i nacionalne manjine
204. Odluka o izboru članova Odbora za pomorstvo, promet i veze
203. Odluka o izboru članova Odbora za turizam
202. Odluka o izboru članova Odbora za međunarodnu i regionalnu suradnju
201. Odluka o izboru članova Odbora za lokalnu i regionalnu samoupravu
200. Odluka o izboru članova Odbor za znanost i tehnologije
199. Odluka o izboru članova Odbora za odgoj, obrazovanje i školstvo
198. Odluka o izboru članova Odbora za sport i tehničku kulturu
197. Odluka o izboru članova Odbora za kulturu
196. Odluka o izboru članova Odbora za socijalnu skrb
195. Odluka o izboru članova Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
194. Odluka o izboru članova Odbora za gospodarski razvoj i infrastrukturu
193. Odluka o odabiru projekata za drugu raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje u 2021. godini
192. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko   korištenje dijela platoa u Voloskom, Grad Opatija
191. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju, uređenje i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Miramar, Grad Opatija
190. Odluka o izboru članice Odbora za socijalno partnerstvo i civilno  društvo
189. Odluka o razrješenju člana Odbora za socijalno partnerstvo i civilno društvo
188. Odluka o izboru potpredsjednice Odbora za socijalno partnerstvo i civilno društvo
187. Odluka o razrješenju potpredsjednika Odbora za socijalno partnerstvo i civilno društvo
186. Odluka o izboru člana Mandatnog odbora
185. Odluka o razrješenju člana Mandatnog odbora
184. Odluka o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Rijeci
183. Odluka o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci
182. Odluka o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Valamar Riviera d.d. na davanje potkoncesija na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela plaže ispred autokampa Škrila, Stara Baška, Općina Punat
181. Odluka o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Valamar Riviera d.d. na davanje potkoncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred nudističkog autokamp „Bunculuka“ u Općini Baška
180. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred Ville Sv. Rok, Općina Lovran
179. Odluka o davanju suglasnosti na I. izmjene i dopune Statuta Županijske lučke uprave Novi Vinodolski
178. Odluka o davanju suglasnosti na izmjene Statuta Županijske lučke uprave Mali Lošinj
177. Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Županijske lučke uprave Krk
176. Odluka o davanju suglasnosti na II. izmjene Statuta Županijske lučke uprave Cres
175. Plan davanja koncesija na pomorskom dobru na području Primorsko-goranske županije za 2022. godinu
174. Plan o dopuni Plana savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije s javnošću u 2021. godini
173. Odluka o III. Izmjeni Odluke o prihvaćanju nastavka razvojnog ciklusa projekta „Lječilišni centar Veli Lošinj“ s prijedlogom financiranja 3. faze: rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja objekta Park II i kuhinja za razdoblje od 2019. do 2021 godine
172. Odluka o rasporedu sredstava Lječilištu Veli Lošinj za sufinanciranje posljedica zdravstvene krize uzrokovane pandemijom COVID-19 u 2021. godini
171. Odluka o rasporedu sredstava Thalassotherapiji Crikvenica Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Primorsko-goranske županije za sufinanciranje posljedica zdravstvene krize uzrokovane pandemijom COVID-19 u 2021. godini
170. Odluka o rasporedu sredstava Thalassotherapiji Opatija Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma za sufinanciranje posljedica zdravstvene krize uzrokovane pandemijom COVID-19 u 2021. godini
169. Odluka o rasporedu sredstava Zavodu za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije za sufinanciranje posljedica zdravstvene krize uzrokovane pandemijom COVID-19 u 2021. godini
168. Odluka o rasporedu sredstava Domu zdravlja Primorsko-goranske županije za sufinanciranje posljedica zdravstvene krize uzrokovane pandemijom COVID-19 u 2021. godini
167. Odluka o rasporedu sredstava: u sklopu Programa 4206 „ Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge“ A 420601 „Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite“ za Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije
166. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije za razdoblje srpanj – prosinaca 2021. godine
165. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2021. godinu
164. Odluka o izboru potpredsjednika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije
163. Pravilnik o unutarnjem uređenju Ureda Županije
103. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama
102. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Opatije za 2021. godinu
101. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete usluge parkiranja turističkih autobusa
100. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja po Godišnjem obračunu Proračuna za 2021. godinu
99. Odluka o određivanju javnih parkirališta pod naplatom
98. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom
97. Odluka o Izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
96. I. Izmjena Programa utroška spomeničke rente za 2021. godinu
95. Izmjene i dopune Programa poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa u 2021. godini
94. I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Opatije za 2021.godinu
93. I. Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
92. I. Izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
91. Izmjene Plana razvojnih programa Grada Opatije za razdoblje 2021.-2023. godine
90. Odluka o dopunama i izmjenama Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora
70. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Raba za projekt 'Rekonstrukcija (prenamjena) Područne škole Banjol'
69. Odluka o Izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Raba u 2021. godini
68. I. Izmjene Programa utroška dijela turističke pristojbe namijenjene poboljšanju boravka turista na području Grada Raba za 2021. godinu
67. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Grada Raba za 2021. godinu
66. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2021. godinu
65. Odluka o početku mirovanja mandata člana Gradskog vijeća Grada Raba i početku obnašanja dužnosti zamjenice člana Gradskog vijeća Grada Raba
65. Odluka Urbroj: 2156-04-02-01/21-0003
64. Zaključak o usvajanju Programa zaštite divljači Općine Matulji za razdoblje do 31. ožujka 2031. godine
63. Odluka Urbroj: 2156-04-02-01/21-0003
62. Odluka Urbroj: 2156-04-02-01/21-0004
61. Odluka Urbroj: 2156-04-02-01-21-0003
60. Odluka o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području Općine Matulji
59. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2021. godinu
58. Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Radne zone R-2 (DPU-3)
57. Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Matulji za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika za razdoblje od konstituiranja Općinskog vijeća Općine Matulji
56. Odluka o naknadi i drugim primanjima vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Matulji
55. Odluka o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinskog vijeća Općine Matulji
54. Statutarna odluka o Izmjenama i dopunama Statuta Općšine Matulji
67. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vinodolska općina za 2021. godinu
2. Opći uvjeti usluge parkiranja turističkih autobusa
1. Opći uvjeti usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr