SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 23. Četvrtak, 30. rujna 2021.
OPĆINA VINODOLSKA

67.

Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolska općina na 3. sjednici održanoj dana 27. rujna 2021. godine, donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ 

O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE
VINODOLSKA OPĆINA ZA 2021. GODINU
(od 1. siječnja 2021. do 30. lipnja 2021. godine)

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vinodolska općina za 2021. godinu sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa zaduživanja/financiranja.

Članak 2.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci iskazani po skupinama, podskupinama i odjeljcima utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i računu zaduživanja/financiranja Proračuna za 2021. godinu, kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna iskazani po organizacijskoj klasifikaciji planirani su i izvršeni u Posebnom dijelu (II. Posebni dio) Proračuna za 2021. godinu, kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vinodolska općina za 2021. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/11

URBROJ:2107/03-02-21-28

Bribir, 27. rujna 2021.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2194&mjesto=91253&odluka=67
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr