SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 9. Srijeda, 31. ožujka 2021.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
30. Zaključak Urbroj: 2213/01-01-21-9
29. Statutarna odluka o Izmjenama o dopunama Statuta Grada Malog Lošinja
28. Pravilnik o Izmjeni i dopuni Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
27. Plan rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga na javnim površinama na području Grada Malog Lošinja za 2021. godinu
26. Odluka o prometovanuju cestovnog turističkog vlaka na području Grada Maloga Lošinja
25. Odluka o zaduženju Grada Malog Lošinja
24. Odluka o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Mali Lošinj
23. Odluka o uspostavljanju suradnje između gradova – Grad Mali Lošinj (Republika Hrvatska) i Grad Bodrum (Republika Turska)
22. Odluka o suosnivanju energetske zadruge
21. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Malog Lošinja za 2021. godinu
20. Odluka o raspodjeli rezultata za 2020. godinu
19. Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u 2021. godini
18. Odluka o prigovorima na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Mali Lošinj
17. Odluka o poništenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Mali Lošinj
16. Odluka o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Mali Lošinj u 2021. godini
15. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o zabrani izlaganja i prodaje robe izvan poslovnog prostora
14. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2021. godinu
13. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Ustrine (UPU 26)
12. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Belej (UPU 1)
11. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Baldarin (UPU 22) – smanjeni obuhvat
10. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Artatore“ (UPU 5)
9. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Lošinjskog muzeja
8. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
7. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
6. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2020. godinu
25. Zaključak Urbroj: 2169-01-02/03-21-1
24. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 2020. godinu
36. Pravilnik o Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška
35. Plan vježbi civilne zaštite u 2021. godini
34. II. Izmjene i dopune Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Baška
33. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Baška u 2020. godini
7. Zaključak o prihvaćanju izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2020. godinu
6. Izmjena Odluke o izradi Procjene rirzika od velikih nesreća za područje Općine Lopar
45. Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Matulji za 2021. godinu
44. Završni račun predstavnika Vijeća srpske nacionalne manjine Općine Matulji za 2020. godinu
43. Završni račun predstavnika Vijeća slovenske nacionalne manjine Općine Matulji za 2020. godinu
42. Završni račun predstavnika talijanske nacionalne manjine u Općini Matulji za 2020. godinu
41. Opći uvjeti isporuke komunalne usluge parkiranja u javnoj garaži u sklopu školske sportske dvorane u Matuljima
40. Odluka o zaduženju Općine Matulji za financiranje kapitalnih investicija
39. Odluka o socijalnoj skrbi
38. Odluka o službenoj iskaznici i službenoj odori komunalnog redara Općine Matulji
37. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu
36. Odluka o komunalnom redu Općine Matulji
35. Odluka o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Matulji
34. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 7 Poslovne zone Mali Brgud K7
33. Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Matulji
32. Izvješće Općine Matulji o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 2020. godinu na području Općine Matulji
31. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
30. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
29. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
28. Izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
27. Izmjena Plana razvojnih programa Općine Matulji za razdoblje 2021.-2023. godine
26. I. Izmjene Proračuna Općine Matulji za 2021. godinu
25. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Matulji za 2020. godinu
25. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Punat u 2020. godini
24. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Punat u 2020. godini
23. Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Punat u 2020. godini
22. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Punat za 2020. godinu
21. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Punat za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
20. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu
19. Odluka o dopuni Odluke o zakupu javnih površina
18. II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Punat u 2021. godini
17. I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Punat u 2021. godini
16. Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Punat u 2020. godini
15. Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020. godinu
14. Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2020. godinu
31. Izmjene i dopune Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2021. godinu
30. Odluka o poništenju javnog natječaja o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbnik
29. Odluka o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbnik
28. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području općine Vrbnik
27. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području općine Vrbnik
26. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja na području Općine Vrbnik
25. Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Vrbnik
24. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Krajobrazno uređenje prostora uz šetnicu od plaže Vajavina do plaže Kozica“
23. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbnik
22. Procjene rizika od velikih nesreća Općine Vrbnik
21. Odluka o Izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Vrbnik
20. Odluka o Izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Vrbnik
19. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o visini naknade za korištenje javnih površina
18. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Vrbnik
2. Opći uvjeti isporuke komunalne usluge parkiranja na javnim površinama
1. Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa unutar groblja na području Grada Krka

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr