SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 9. Srijeda, 31. ožujka 2021.
OPĆINA LOPAR

6.

Na temelju članka '7. stavak 3. podstavka 7. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21), članka '. stavka '. i stavka '. Pravilnika o smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. ''/''), Smjernica za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Primorsko-goranske županije (KLASA: 022-04/17-01/5, URBROJ:2170/1-01-01/5-17-12 od 6. veljače 2017.g.) i članka 45. Statuta Općine Lopar (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 5/21), Načelnik Općine Lopar 30. ožujka 2021.g., donosi

IZMJENU ODLUKE

o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Lopar

I.

U Odluci o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Lopar, KLASA: 022-05/18-01/24, URBROJ: 2169/02-02-18-01 od 21. prosinca 2018. g. (u daljnjem tekstu: Odluka) u članku 5. mijenja se točka 2. i sada glasi:

STANISLAV FRANELIĆ, član – zapovjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Lopar.

II.

U preostalom dijelu Odluka ostaje nepromijenjena.

III.

Ove Izmjene odluke stupaju na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 022-05/21-01/04

URBROJ: 2169/02-03/1-21-01

Lopar, 30. ožujka 2021.

Općinski načelnik

Josip Borić

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2181&mjesto=51281&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr