SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 10. Subota, 10. travnja 2021.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
21. Zaključak Urbroj: 2213/02-04-02/3-21-26
20. Odluka o započinjanju strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja naselja Cres NA 7 (UPU 1)
44. Odluka o dodjeli sponzorstva KBC Rijeka – Klinici za dječju kirurgiju Kantrida
43. Odluka o dodjeli sponzorstva Planinarskom društvu Opatija
42. Odluka o dodjeli sponzorstva Planinarskom društvu Opatija
41. Odluka o dodjeli sponzorstva Udruzi za razvoj kulture mladih Kulturni front
40. Odluka o dodjeli sponzorstva Katedri Čakavskog sabora Općine Mošćenička Draga
39. Odluka o dodjeli sponzorstva Katedri Čakavskog sabora Lovran
38. Odluka o naknadi i drugim pitanjima vijećnika i članova radnih tijela
37. Zaključak Urbroj: 2156/01-01/01-21-4
36. Zaključak Urbroj: 2156/01-01/01-21-5
35. Odluka o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova
34. Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Opatija (UPU 1)
33. Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opatije
32. Odluka o imenovanju počasnim građaninom Grada Opatije
31. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Opatije za životno djelo
30. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Opatije za životno djelo
29. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Opatije
28. Odluka o oslobođenju od obveze plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti za vrijeme trajanja epidemije COVID-19 virusom te protuepidemijskih mjera
27. Odluka o Izmjenama Odluke o porezima Grada Opatije
26. Odluka o organizaciji rada Grada Opatije za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2
26. Odluka da je za Strategiju razvoja Grada Raba do 2030. godine potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš
38. Plan prijma u službu za 2021. godinu
37. I. Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2021. godini
8. Dopuna I. Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom u Općini Lopar za 2021. godinu
33. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „Izgradnja površine za sportske aktivnosti „Street workout“ i slobodno vježbanje na otvorenom Rova“
16. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu
15. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Mrkopalj za 2020. godinu
14. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
13. Odluka Urbroj: 2112-05-01-21-8
12. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu
11. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2020. godinu
10. Poslovnik Općinskog vijeća Općine Mrkopalj
9. Statut Općine Mrkopalj
8. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Mrkopalj za prva dva tromjesečja 2021. godine
7. Odluka o Izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještnika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mrkopalj
28. Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan snage dijela UPU 2 – Njivice (NA1) –obuhvat budućeg urbanističkog plana UPU 18 – područja ugostiteljsko-turističke namjene Njivice (T1-2/T1-2-1, T1-2-2, T1-2-3/ i T3-2)
27. Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan snage dijela UPU 2 – Njivice (NA1) – dio obuhvata budućeg urbanističkog plana UPU 20 – Njivice – naselje (dio NA1, LO3-1)
26. Odluka o Izmjeni Odluke o izradi dijela Urbanističkog plana uređenja UPU 20 – Njivice – naselje (dio NA1, LO3-1)
25. Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 2 – Njivice
24. Odluka o financiranju javnih potreba u Općini Omišalj u 2021. godini
23. Odluka o naknadama članovima Općinskog vijeća Općine Omišalj i članovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine Omišalj
22. Izmjene i dopuna Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Omišalj
21. Program korištenja sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta, zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Omišalj u 2021. godini
20. Prve Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2021. godinu
19. Prve Izmjene Programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2021. godinu
18. Prve Izmjene Programa javnih potreba u društvenim djelatniostima Općine Omišalj za 2021. godinu
17. Prve Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
16. Prve Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
15. Prve Izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2021. godinu
14. Zaključak Urbroj: 2142-06-21-01-6
13. Zaključak Urbroj: 2142-06-21-01-4
12. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu
11. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2020. godinu
26. Odluka o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat
34. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
33. Odluka o dodjeli zahvalnice – plakete Općine Vinodolska općina
32. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Općina Vinodolska općina
31. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Općina Vinodolska općina
30. Odluka o dodjeli Nagrade Općine Vinodolska općina za životno djelo
29. Odluka o davanju na upravljanje boćarskog igrališta u Driveniku
28. Odluka o davanju na upravljanje boćarskog igrališta u Grižanama-Belgrad, Blaškovići
27. Odluka o davanju na upravljanje boćarskog igrališta u Bribiru
26. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vinodolska općina za 2021. godinu
25. Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Općine Vinodolska općina
24. Izvješće o izvršenju Godišnjeg programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu na području Općine Vinodolske općine za 2020. godinu
23. Izvješće o izvršenju Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu na području Općine Vinodolska općina

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr