SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 10. Subota, 10. travnja 2021.
OPĆINA VINODOLSKA

27.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14.) i članka 48. stavak 1. podstavak 24. Statuta Općine Vinodolska općina („Službene novine Primorsko–goranske županije“ broj 40/09., 15/13., 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolska općina, na 36. sjednici održanoj 6. travnja 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o davanju na upravljanje boćarskog igrališta u Bribiru

Članak 1.

Općina Vinodolska općina kao vlasnik boćarskog igrališta u Bribiru daje isto na upravljanje i korištenje Boćarskom klubu „Bribir“, Bribir 34, Bribir, OIB-14132830836 ( u daljnjem tekstu:Upravitelj).

Članak 2.

Predmet upravljanja i korištenja je boćarsko igralište u Bribiru, sagrađeno na k.č.br.11308, k.č.br.11309, k.č.br. 11310, k.č.br.11312 i k.č.br.11313, sve k.o. Bribir, kao jedinstvena cjelina sa uređenim asfaltiranim sportskim terenom (stazama) i pratećim objektom (svlačionica sa sanitarnim čvorom).

Članak 3.

Boćarsko igralište daje se na upravljanje i korištenje na neodređeno vrijeme bez naknade, počevši od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 4.

Upravljanje obuhvaća sljedeće poslove:

-redovito održavanje boćarskog igrališta prema namjeni sportskog objekta,

-davanje na korištenje (najam) igrališta za obavljanje sportskih i rekreativnih djelatnosti i aktivnosti, za održavanje kulturnih, zabavnih i drugih programa i manifestacija,

-primjerena zaštita i osiguranje igrališta prilikom obavljanja djelatnosti,

-kontrola korištenja igrališta,

-donošenje godišnjeg programa upravljanja igralištem.

Članak 5.

Upravitelj ne može boćarsko igralište ili njegov dio otuđiti niti opteretiti nikakvim teretima.

Članak 6.

Upravitelj je obvezan plaćati sve troškove održavanja predmetnog objekta.

Članak 7.

Upravitelj mora upravljati boćarskim igralištem pažnjom dobrog gospodara i u interesu Općine Vinodolska općina.

Upravitelj se obvezuje jednom godišnje podnijeti općinskom načelniku Općine Vinodolska općina izvješće o upravljanju boćarskim igralištem.

Članak 8.

Upravitelj boćarskog igrališta daje u najam isto prema cjeniku koji donosi Skupština Upravitelja uz prethodnu suglasnost općinskog načelnika Općine Vinodolska općina.

Upravitelj je obvezan u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke donijeti Pravilnik o korištenju boćarskim igrališta iz članka 1. ove Odluke.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/3

URBROJ:2107/03-02-21-345

Bribir, 6. travnja 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA

Predsjednik Općinskog vijeća

dr. sc. Boris Miklić, dipl. inž. šum. v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2180&mjesto=91253&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr