SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 41. Petak, 18. prosinca 2020.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
243. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za rekonstrukciju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, luke nautičkog turizma, Marine Admiral, Grad Opatija
242. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Belveder, Grad Opatija
241. Odluka o namjeri davanja koncesije za izgradnju i gospodarsko korištenje luka posebne namjene – sportske luke Opatija, Grad Opatija
240. Odluka o namjeri davanja koncesije za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže Padova I, Grad Rab
239. Prijedlog Odluke o obročnom plaćanju naknade za koncesiju u 2020. godini
238. Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za izgradnju i korištenje vodno gospodarskog sustava Grada Bakra
237. Odluka o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci
236. Odluka o izboru predsjednice Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
235. Odluka o razrješenju predsjednice Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
234. Odluka o imenovanju Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji
233. Odluka o imenovanju ravnateljice Prirodoslovnog muzeja Rijeka
232. Plan savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije s javnošću u 2021. godini
231. Odluka o visini turističke pristojbe za 2022. godinu za Grad Bakar
230. Odluka o visini turističke pristojbe za 2022. godinu za Grad Čabar
229. Odluka o visini turističke pristojbe za 2022. godinu za Grad Cres
228. Odluka o visini turističke pristojbe za 2022. godinu za Grad Crikvenicu
227. Odluka o visini turističke pristojbe za 2022. godinu za Grad Kraljevicu
226. Odluka o visini turističke pristojbe za 2022. godinu za Grad Kastav
225. Odluka o visini turističke pristojbe za 2022. godinu za Grad Krk
224. Odluka o visini turističke pristojbe za 2022. godinu za Grad Mali Lošinj
223. Odluka o visini turističke pristojbe za 2022. godinu za Grad Delnice
222. Odluka o visini turističke pristojbe za 2022. godinu za Grad Vrbovsko
221. Odluka o visini turističke pristojbe za 2022. godinu za Grad Rab
220. Odluka o visini turističke pristojbe za 2022. godinu za Grad Rijeku
219. Odluka o visini turističke pristojbe za 2022. godinu za Grad Novi Vinodolski
218. Odluka o visini turističke pristojbe za 2022. godinu za Grad Opatiju
217. Odluka o visini turističke pristojbe za 2022. godinu za Općinu Lokve
216. Odluka o visini turističke pristojbe za 2022. godinu za Općinu Jelenje
215. Odluka o visini turističke pristojbe za 2022. godinu za Općinu Brod Moravice
214. Odluka o visini turističke pristojbe za 2022. godinu za Općinu Matulji
213. Odluka o visini turističke pristojbe za 2022. godinu za Općinu Lopar
212. Odluka o visini turističke pristojbe za 2022. godinu za Općinu Malinska-Dubašnica
211. Odluka o visini turističke pristojbe za 2022. godinu za Općinu Čavle
210. Odluka o visini turističke pristojbe za 2022. godinu za Općinu Vinodolska općina
209. Odluka o visini turističke pristojbe za 2022. godinu za Općinu Viškovo
208. Odluka o visini turističke pristojbe za 2022. godinu za Općinu Kostrena
207. Odluka o visini turističke pristojbe za 2022. godinu za Općinu Ravna Gora
206. Odluka o visini turističke pristojbe za 2022. godinu za Općinu Skrad
205. Odluka o visini turističke pristojbe za 2022. godinu za Općinu Mrkopalj
204. Odluka o visini turističke pristojbe za 2022. godinu za Općinu Lovran
203. Odluka o visini turističke pristojbe za 2022. godinu za Općinu Mošćenička Draga
202. Odluka o visini turističke pristojbe za 2022. godinu za Općinu Punat
201. Odluka o visini turističke pristojbe za 2022. godinu za Općinu Dobrinj
200. Odluka o visini turističke pristojbe za 2022. godinu za Općinu Fužine
199. Odluka o visini turističke pristojbe za 2022. godinu za Općinu Omišalj
198. Odluka o visini turističke pristojbe za 2022. godinu za Općinu Baška
197. Odluka o visini turističke pristojbe za 2022. godinu za Općinu Vrbnik
61. Ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta za izradu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Čikat (UPU 13)
60. Ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta za izradu Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijskog centra R1-3 (UPU 6)
59. Ugovor o financiranju izrade krajobrazno-konzervatorske podloge područja Čikat za izradu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Čikat (UPU 13)
91. Odluka o imenovanju člana i predsjednika Vatrogasnog vijeća JVP Opatija
88. Odluka o korištenju beskamatnog zajma uslijed pada prihoda
87. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Baška za 2020. godinu
86. Odluka o dugoročnom zaduživanju
85. Odluka o korištenju kratkoročnog kredita po poslovnom računu
84. Odluka o otpisu nenaplativih potraživanja
83. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Baška za 2021. godinu
82. Proračun Općine Baška za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
81. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Baška za 2020. godinu i projekcija Proračuna za 2021. i 2022. godinu
80. Odluka o Izmjeni Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu
79. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2021. godini
78. Odluka o visini naknade za građevinsko zemljište, uređenje komunalne infrastrukture i priključke na infrastrukturu na k. Č. 3772/1 k.o. Baška
77. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli stipendija učenicima i studentima
76. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
75. Odluka o produženju važenja Programa ukupnog razvoja Općine Baška
74. Godišnji plan davanja koncesija za 2021. godinu
73. Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija za razdoblje od 2021. do 2023. godine
72. Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu
71. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Baška u 2021. godini
70. Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Rijeka u 2021. godini
69. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente u 2021. godini
68. Program utroška sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini
67. Program korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu
66. Program utroška sredstava turističke pristojbe u 2021. godini
65. Godišnji program javnih potreba u sportu na području Općine Baška u 2021. godini
64. Godišnji program javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Baška u 2021. godini
63. Godišnji program javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području Općine Baška u 2021. godini
62. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2021. godini
61. Godišnji program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2021. godini
60. II. Izmjene i dopune Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020. godinu
59. II. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava turističke pristojbe u 2020. godini
58. II. Izmjene i dopune Godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području Općine Baška u 2020. godini
57. II. Izmjene i dopune Godišnjeg programa javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Baška u 2020. godini
56. II. Izmjene i dopune Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području Općine Baška u 2020. godini
55. II. Izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2020. godini
54. II. Izmjene i dopune Godišnjeg programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2020. godini
58. Odluka o odgodi provedbe izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Matulji
57. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Matulji u 2021. godini
56. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2021. godinu
55. Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
54. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
53. Plan razvojnih programa Općine Matulji za razdoblje 2021.-2023. godine
52. Proračun Općine Matulji za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. godinu
100. II. Dopuna Plana savjetovanja Općine Punat sa zainteresiranom javnošću u 2020. godini
99. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima
98. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Punat
97. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Punat
96. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2021. godini
95. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Punat za razdoblje 2021. do 2024. godine
94. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Punat za 2021. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
93. Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Punat za 2020. godinu
92. Godišnji plan davanja koncesija na području Općine Punat za 2021. godinu
91. Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Općine Punat za razdoblje od 2021. do 2023. godine
90. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću Općine Punat za 2021. godinu
89. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Punat za 2021. godinu
88. Proračun Općine Punat za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
87. Program o utvrđivanju prioritetnih područja za dodjelu financijskih sredstava programima i projektima udruga čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba Općine Punat za 2021. godinu
86. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Punat u 2021. godini
85. Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2021. godinu
84. Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Punat u 2021. godini
83. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2021. godinu
82. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Punat u 2021. godini
81. Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Punat u 2021. godini
80. Odluka o Izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna za 2020. godinu
79. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Punat za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
78. Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020. godinu
77. II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Punat u 2020. godini
76. III. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Punat u 2020 godini
63. Odluka o imenovanju člana Stručnog vijeća Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije
62. Statut Općine Vinodolska općina
61. Opći Program mjera poticanja poduzetništva na području Općine Vinodolska općina za 2021. godinu
60. Opći Program mjera poticanja poduzetništva na području Općine Vinodolska općina za 2020. godinu
59. Odluka o oslobođenju od obveze plaćanja zakupnine zakupaca poslovnih prostora u vlasništvu Vinodolske općine
58. Odluka o uporabi dijela sredstava komunalne naknade za vatrogastvo i školstvo – predškolski odgoj u 2021. godini
57. Odluka o kreditnom zaduženju Općine Vinodolska općina kod Poslovne banke
56. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu na području Općine Vinodolska općina
55. Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu na području Općine Vinodolska općina
54. Rješenje o razrješenju dužnosti predsjednika Mandatne komisije i imenovanju predsjednika Mandatne komisije
53. Odluka o nastavku obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća Općine Vinodolska općina na temelju prestanka mirovanja mandata
52. Plan razvojnih programa za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu
51. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vinodolska općina za 2021. godinu
50. Proračun Vinodolske općine za 2021. godinu s Projekcijom za 2022.-2023. godine

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr