SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 27. Ponedjeljak, 10. kolovoza 2020.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
74. Pravilnik o Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave
56. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 1 – Rab, Palit, Banjol (NA 11, NA 12, NA 13, NA 31, NA 34, NA 35, NA 312)
55. Zaključak o usklađenju Tabelarnog plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Raba
54. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Raba
53. Odluka o Izmjeni Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika
52. Odluka o usvajanju godišnjeg Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Raba za 2020. godinu
51. Odluka o usvajanju strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Raba za razdoblje od 2019. do 2025. godine
50. Odluka o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u gradskoj upravi Grada Raba
35. I. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava turističke pristojbe u 2020. godini
34. I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Lopar za 2020. godinu
33. I. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Lopar za 2020. godinu
32. I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Lopar za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu
31. I. Izmjene i dopune Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020. godinu
30. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2020. godinu
29. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2020. godinu
28. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u prosvjeti, predškolskom odgoju, socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti za 2020. godinu
27. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu
26. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
25. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Lopar za 2020. godinu i Projekcije proračuna za 2021. i 2022. godinu
24. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
23. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
22. Odluka o raspodjeli rezultata za 2019. godinu
21. Godišnji izvještaj o izvršenju Konsolidiranog proračuna Općine Lopar za 2019. godinu
16. Izmjena Plana prijma u službu u Općini Vrbnik za 2020. godinu
1. Statut Turističke zajednice Grada Kastva

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr