SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 27. Ponedjeljak, 10. kolovoza 2020.
OPĆINA LOPAR

31.

Na temelju članka 114. b Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, br. 69/99., 151/03., 157/03., 100/04., 87/09., 88/10., 61/11., 25/12., 136/12., 157/13., 152/14., 98/15., 44/17., 90/18., 32/20. i 62/20.) i čl. 19. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“, br. 8/18. i 35/18.), Općinsko vijeće Općine Lopar na 27. sjednici održanoj 10. kolovoza 2020. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA

raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020. godinu

Članak 1.

U Planu raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“, br. 33/19.), članak 2. mijenja se i glasi:

„Prihod od spomeničke rente planiran je u I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Lopar za 2020. godinu u iznosu od =300,00 kuna i to temeljem stope od 0,05% ukupnog prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti navedenih u Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.“

Članak 2.

Članak 3. Plana mijenja se i glasi:

„Raspored financijskih sredstava iz članka 1. ovih I. Izmjena i dopuna Plana utvrđuje se po projektu kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ove I. Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Klasa: 011-03/20-01/01

Ur. broj: 2169/02-01-20-16

Lopar, 10. kolovoza 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Dino Ivanić, bacc.oec., v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2151&mjesto=51281&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr