SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 8. Petak, 29. ožujka 2019.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
46. Odluka o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata članice Županijske skupštine i početku obnašanja dužnosti zamjenika članice Županijske skupštine
45. Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru za adaptaciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta i terasa, ZERT, Grad Opatija
44. Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za polaganje podmorskog kabela 110 kV na morskom dijelu između otoka Cresa (Osor 1) i otoka Lošinja (Osor 2)
43. Dopuna Plana savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije s javnošću u 2019. godini
42. Odluka o određivanju morskih plaža na području Primorsko-goranske županije na kojima će se provoditi praćenje kakvoće mora za kupanje u 2019. godini
41. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskoga objekta Stari ribar u Njivicama, Općina Omišalj
40. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskoga objekta Plava terasa s dijelom plaže u Njivicama, Općina Omišalj
39. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta pizzeria Bukaleta u Njivicama, Općina Omišalj
38. Odluka o broju ordinacija koje će djelatnosti obavljati u okviru Doma zdravlja Primorsko-goranske županije
37. Odluka o rasporedu sredstava za aktivnosti »Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite« za Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske- županije
36. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Fonda solidarnosti za djecu i mlade Primorsko-goranske županije
35. Program javnih potreba u području kulture Primorsko- goranske županije za 2019. godinu
34. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Primorsko-goranske županije za 2019. godinu
33. Odluka o izmjeni Odluke o sufinanciranju rekonstrukcije i dogradnje Osnovne škole »Jelenje-Dražice« u Dražicama i izgradnje školske sportske dvorane temeljem investicijskog elaborata
32. Odluka o financiranju projekta izgradnje školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci temeljem investicijskog elaborata
31. Odluka o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje Domu zdravlja Primorsko-goranske županije za dugoročno zaduženje za izgradnju novog objekta Doma zdravlja Novi Vinodolski
30. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
29. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
28. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
27. Odluka o dodjeli Nagrade Primorsko-goranske županije za životno djelo
26. Odluka o dodjeli Nagrade Primorsko-goranske županije za životno djelo
25. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Strojarske škole za industrijska i obrtnička zanimanja, Rijeka
24. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Željezničke tehničke škole, Moravice
23. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Frana Krste Frankopana, Brod na Kupi
22. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Malinska-Dubašnica, Bogovići
21. Odluka o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Omišalj, Omišalj
10. Izmjena Plana prijma u službu u Grad Cres za 2019. godinu
9. Zaključak Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 2018. godinu
25. Odluka o dodjeli sponzorstva Udruzi za razvoj kulture mladih »Kulturni front«
24. Odluka o dodjeli sponzorstva Vatrogasnoj zajednici PGŽ
18. Zaključak Urbroj: 2169-01-02/7-19-6
17. Odluka o dodjeli Nagrade za životno djelo Grada Raba
16. Odluka o dodjeli Plakete Grada Raba
15. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Raba
14. Odluka o kratkoročnom zaduženju Grada Raba
13. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Raba za 2018. godinu
25. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u 2018. godini
24. I. Izmjene Programa javnih potreba razvoja civilnog društva na području Općine Dobrinj u 2019. godini
23. I. Izmjene Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na podrućju Općine Dobrinj u 2019. godini
22. I. Izmjene Programa izgradnje vodovoda, odvodnje i gospodarenja otpadom za 2019. godinu
21. I. Izmjene Godišnjeg Programa turizma i gospodarstva na području Općine Dobrinj u 2019. godini
20. I. Izmjene Godišnjeg Programa javnih potreba u obrazovanju na području Općine Dobrinj u 2019. godini
19. I. Izmjene Godišnjeg Programa javnih potreba u sportu na području Općine Dobrinj za 2019. godinu
18. I. Izmjene Godišnjeg Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Dobrinj u 2019. godini
17. I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019. godini
16. I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini
15. I. Izmjene Programa rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području Općine Dobrinj u 2019. godini
14. I. Izmjene općih javnih usluga na području Općine Dobrinj u 2019. godini
13. I. Izmjene Proračuna za 2019. godinu
12. Izvještaj održavanja komunalne infrastrukture 2018. godine
11. Izvještaj gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2018. godine
10. Odluka o raspodjeli rezultata
9. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2018. godinu
14. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2018. godinu
25. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora
24. Plan razvoja sustava Civilne zaštite Općine Matulji za 2019. godinu
23. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
22. Odluka o dopuni Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kamp-odmorištu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj
21. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. godinu
20. Izvješće o ostvarenju Godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
19. Izvješće o ostvarenju Godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
18. Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Matulji za 2018. godinu
17. Analiza stanja sustava Civilne zaštite na području Općine Matulji u 2018. godini
16. Izvješće Općine Matulji o provedbi plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 2018. godinu
26. Odluka o financiranju javnih potreba Općine Omišalj u 2019. godini
25. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Općine Omišalj
24. Odluka o dodjeli nagrade za životno djelo Općine Omišalj
23. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Općine Omišalj
22. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Općine Omišalj
21. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Općine Omišalj
20. Odluka o Izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika u Upravnom odjelu Općine Omišalj
19. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. godinu
18. Odluka o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja obnove fasada u staroj jezgri naselja Omišalj i Njivice
17. Prve Izmjene Plana rspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu
16. Prve Izmjene i dopune Programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2019. godinu
15. Prve Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Omišalj za 2019. godinu
14. Prve Izmjene i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2019. godinu
13. Prve Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
12. Prve Izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2019. i Projekcije za 2020. i 2021. godinu
11. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2018. godinu
1. Suglasnost o prihvaćanju cjenika gospodarenja otpadom

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr