SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 28. Petak, 14. srpnja 2006.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
1. Odluka o pokretanju postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom i ukidanju odredbe članka 28. Odluke o porezima
86. Odluka o prihvaćanju Nacrta sporazuma o suradnji između Autonomne pokrajine Furlanija- Julijska krajina i Primorsko-goranske
85. Odluka o utvrđivanju dana prestanka prava i dužnosti člana Odbora za školstvo, znanost i tehnologiju
84. Odluka o izboru člana Odbora za školstvo, znanost i tehnologiju
83. Odluka o imenovanju ravnateljice ustanove »Priroda«
82. Izmjene i dopune Financijskog plana Fonda za ostvarivanje projekta »CONNECT« za 2006. godinu
81. Izmjene i dopune Financijskog plana Fonda za ostvarivanje projekta »FISH.LOG« za 2006. godinu
80. Odluka o pokretanju postupka davanja koncesije za obavljanje djelatnosti distribucije plina
79. Odluka o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje terase »Hemingway bara«
12. Odluka o izboru stalnih radnih tijela Gradskog vijeća Grada Bakra
11. Odluka o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva zaštite i spašavanja Grada Krka
28. Odluka o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva zaštite i spašavanja Grada Opatije
30. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kreditiranju polaznika poslijediplomskih studija
76. Odluka o izmjenama Odluke o davanju koncesija za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Rijeke
75. Odluka o dopuni Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora
74. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora
73. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjenu Statuta Osnovne škole - Scuola elementare Belvedere
72. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o Detaljnom planu uređenja područja poslovno - trgovačkog centra na Pećinama
71. Odluka o likovnoj nagradi Ivo Kalina
70. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Psihijatrijske bolnice Lopača
24. Odluka o utvrđivanju naknade troškova za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća, članova Općinskog poglavarstva
23. Odluka o davanju koncesije za crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine
22. Odluka o grobljima
21. Pravilnik o plaćama
20. Odluka o sufinanciranju troškova smještaja djece u dječjim vrtićima
19. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Čavlić«
18. Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja ustanove Dječji vrtić »Čavlić«
17. Odluka o osnivanju predškolske ustanove Dječji vrtić »Čavlić«
32. Odluka o imenovanju osobe zadužene za suradnju na izradi procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara
31. Odluka o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva zaštite i spašavanja Općine Dobrinj
15. Odluka o izmjeni Odluke o građevinskom zemljištu
14. Odluka o kreditiranju učenika i studenata
13. Odluka o imenovanju Zapovjedništva zaštite i spašavanja Općine Matulji

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr