SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 18. Četvrtak, 4. svibnja 2006.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
48. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže FKK Bunculuka, Baška, otok Krk
47. Odluka o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje terase i plaže
22. Odluka o dopuni Odluke o visini zakupnine javnih površina u vlasništvu Grada Delnica
11. Odluka o osnivanju Odbora za razvoj radne zone Žegoti
18. Poslovnik Gradskog vijeća Grada Opatije (pročišćeni tekst)
17. Statut Grada Opatije (pročišćeni tekst)
16. Zaključak o razrješenju i imenovanju člana Komisije za gospodarski razvoj
15. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Opatije
14. Odluka o prihvaćanju povelje o prijateljstvu i suradnji s Općinom Ilirska Bistrica u Republici Sloveniji
35. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Rijeke
34. Odluka o dopuni Odluke o davanju stanova u najam
33. Odluka o davanju koncesije za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Rijeke
32. Odluka o davanju koncesije za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Rijeke
31. Odluka o davanju koncesije za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Rijeke
30. Odluka o davanju koncesije za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Rijeke
30. Godišnji obračun Proračuna Općine Brod Moravice za 2005. godinu
29. Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Brod Moravice za 2006. godinu
16. Poslovnik Općinskog poglavarstva Općine Dobrinj
39. Druga izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine za 2006. godinu
38. Odluka o dodjeli povelje Općine Fužine
37. Odluka o dodjeli povelje Općine Fužine
36. Odluka o dodjeli povelje Općine Fužine
35. Odluka o dodjeli godišnje nagrade
34. Odluka o dodjeli godišnje nagrade
33. Odluka o dodjeli nagrade za životno djelo
32. II. izmjene i dopune Proračuna za 2006.
44. Odluka o uredovnim danima Jedinstvenog upravnog Odjela Općine Lokve
43. Odluka o osnovici za izračun plaća
42. Pravilnik o klasifikaciji radnih mjesta
41. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lokve
ISPRAVAK Pravilnika o klasifikaciji radnih mjesta
20. Rješenje o izboru predsjednika i članova Ocjenjivačkog suda za dodjelu javnih priznanja Općine Lovran
19. Rješenje o izboru predsjednika i članova Savjeta potrošača za praćenje cijena javnih usluga Općine Lovran
18. Rješenje o izboru predsjednika i članova Komisije za imenovanje ulica i trgova Općinskog vijeća Općine Lovran
17. Izvješće o izvršenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta u 2005. godini
16. Izvješće o realizaciji Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2005. godini
15. Godišnji obračun Proračuna Općine Lovran za 2005. godinu
14. Odluka o raspodjeli viška prihoda iz 2005. godine
4. Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju članova Odbora za stambeno-komunalna i imovinsko-pravna pitanja
3. Odluka o davanju koncesije za obavljanje autotaksi prijevoza na području Općine Matulji
27. Odluka o usklađenju granice Općine Ravna Gora i Općine Skrad
9. I. izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Vinodolske za 2006. godinu
8. I. izmjene i dopune Proračuna za 2006. godinu
7. Godišnji obračun Proračuna Općine Vinodolske za 2005. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr